Spotkanie z chińskimi przedsiębiorcami

nowezzzzz45 (37)

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z grupą chińskich przedsiębiorców, zaangażowanych we współpracę handlową z Polską. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sześciu chińskich firm, w tym dwóch reprezentujących branżę rolno-spożywczą.

 

W trakcie rozmów omawiano możliwości rozwoju polsko-chińskiej współpracy handlowej. Minister przedstawił ofertę eksportową polskiej żywności i zachęcił firmy do nawiązania kontaktów biznesowych.

– Polska żywność ma dwie zalety. Jest bardzo dobrej jakości, bo jest produkowana według nieprzemysłowych metod, a przy tym stosunkowo niedroga – podkreślał Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister odwołał się również do bardzo dobrych wyników eksportu polskiej żywności – około 30 miliardów EUR i obecność na większości rynków świata. – Nie bylibyśmy w stanie niczego eksportować, gdybyśmy nie mieli urzędowego systemu gwarancji bezpieczeństwa żywności – zauważył Minister.

Minister poinformował o prowadzonych przez stronę polską działaniach, mających na celu wypromowanie polskich produktów na rynku chińskim oraz wyraził nadzieję na dalsze postępy w zakresie rozszerzenia dostępu dla polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. W szczególności strona polska jest zainteresowana rozszerzeniem listy zakładów mięsa drobiowego zatwierdzonych do eksportu, zakończeniem procedury zatwierdzającej produkty mleczne z przeznaczeniem na pasze, a także uznaniem przez stronę chińską regionalizacji w zakresie ASF.

Minister Ardanowski wyraził oczekiwanie na wzrost polskiego eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej i zbilansowanie niekorzystnej dwustronnej wymiany handlowej.

– Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z Chinami, ale muszą zostać wyeliminowane bariery po stronie chińskiej administracji. Trudno zrozumieć, co jest przyczyną opóźnień w prowadzonych procedurach. Są chętni przedsiębiorcy po stronie polskiej i chińskiej, ale nie mają możliwości eksportowania. Oczekujemy większego otwarcia na polską żywność – podkreślał minister.

Chiny pozostają krajem priorytetowym w promocji polskiego sektora rolno-spożywczego, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców chińskim rynkiem. Polska odnotowuje wysokie ujemne saldo handlowe w obrocie artykułami rolno-spożywczymi z Chinami, które w 2018 r. wyniosło -252,1 mln EUR. W 2018 r. wartość eksportu do Chin wzrosła o 26% (w porównaniu do 2017r.), do kwoty 127,9 mln EUR. Głównymi towarami rolno-spożywczymi eksportowanymi z Polski do Chin w 2018 r. były: produkty mleczarskie, skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem i przetwory spożywcze z mąki.

Źródło: MRiRW