AgroEnergia – wsparcie dla polskiej wsi

nowezzzzz45 (34)

Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej nowemu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”.

Celem programu „AgroEnergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.  

„Program priorytetowy „AgroEnergia” stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE)” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

„Dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody oraz poprawią znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Program to również dobra wiadomość dla środowiska, gdyż przyczyni się poprawy efektywności energetycznej oraz  jakości powietrza na obszarach wiejskich” – powiedział minister Kowalczyk.

Całkowity budżet programu to 200 milionów złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.

– Rozwiązania, które zawiera przedstawiony dziś program są oczekiwane na wsi. Pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz pewne zapóźnienia względem miast. Co najważniejsze poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów – mówił minister Ardanowski. Dodał, że takie wsparcie funkcjonuje w wielu krajach. Jest niezwykle potrzebne i przyczynia się do wytwarzania w gospodarstwach rolnych energii odnawialnej.

– Polskie rolnictwo może być jedną wielką zieloną elektrownią. W kontekście zarówno produkcji biomasy, jak również instalowania paneli fotowoltaicznychkolektorów słonecznych, pomp ciepła, kogeneracyjnych kotłów, a także wiatraków, tam gdzie będą one akceptowane społecznie – zaznaczył minister Ardanowski. Przypomniał, że ogłoszony przez ministra gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka Program Rozwoju Retencji, który dotyczyć będzie dużych retencji wodnych, może także służyć powstawaniu małych elektrowni wodnych w miejscu spiętrzenia wody.   

– Katalog działań które mogą otrzymać wsparcie jest duży i zgodny z oczekiwaniami rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa.

– Na wsi energia odnawialna ma sens z wielu powodów. Jest to zwiększenie dochodów gospodarstw, wykorzystanie naturalnego potencjału, który w rolnictwie istnieje w postaci biomasy odpadowej. To także szalenie ważne stabilizacji energii elektrycznej w sieci – mówił minister Ardanowski w kontekście największego narażenia wsi na niedostatki energii np. na spadki napięcia czy na wyłączanie w sytuacji kryzysu.

– Ustabilizowanie tego przez źródła lokalne, wpierane również z przedstawionego dziś programu, jest ważne dla całego społeczeństwa  – podkreślił minister Ardanowski.

W ocenie Jana Krzysztofa Ardanowskiego program „AgroEnergia” wpisuje się świetnie w przyjętą, w ubiegłym tygodniu, przez Sejm ustawę o odnawialnych źródłach energii.

– Usilnie zabiegałem o to, aby w tę ustawę wpisana została możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych, które będą rozliczały się z operatorem tylko różnicą zużytej energii. To znakomite rozwiązanie wspierające społeczeństwo obywatelskie – mówił szef resortu rolnictwa i dodał że w działaniach tych otrzymywał duże wsparcie ze strony ministra Henryka Kowalczyka.

Według ministra Ardanowskiego wprowadzane kompleksowe, uzupełniające się i wywołujące efekt synergii programy będą dobrze służyć mieszkańcom wsi i stabilności polskiego rolnictwa.

Źródło: MRiRW