Polski eksport rośnie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (36)

Dynamika wzrostu wartości eksportu polskich towarów rolno-spożywczych była w 2017 roku większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych. Do wzrostu eksportu przyczyniła się korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski oraz poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych – podsumowano podczas VI Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego. Naszym hitem eksportowym nadal są jabłka.

Podczas wydarzenia, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że w 2017 r. odnotowano dalszy wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi.

− W porównaniu z 2016 r. wartość eksportu wzrosła o 12%, do 27,3 mld EUR. Oznacza to kontynuację obserwowanego od akcesji Polski do UE rosnącego trendu sprzedaży zagranicznej. Do 18,9 mld EUR (o 9,5%) wzrosły również wydatki poniesione na import. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 8,4 mld EUR i było o 19% większe niż w 2016 r. Udział towarów rolno-spożywczych w wartości ogółem polskiego eksportu, tak jak w poprzednim roku, wyniósł 13% − wskazał Ryszard Zarudzki.

Produktowo, polski eksport rolno-spożywczy jest bardzo zróżnicowany. Produktami rolno żywnościowymi, które generowały największy przychód z eksportu w 2017 r. były:

· produkty mleczne (2 078 mln EUR, w tym: sery i twarogi – 740 mln EUR);

· mięso i podroby z drobiu (1 946 mln EUR);

· ryby i przetwory (1 895 mln EUR);

· pieczywo (1 507 mln EUR);

· mięso wołowe (1 387 mln EUR);

· wyroby czekoladowe (1 358 mln EUR);

· przetwory mięsne (1 065 mln EUR);

· mięso wieprzowe (966 mln EUR);

· warzywa świeże (624 mln EUR);

· owoce świeże (602 mln EUR);

· pszenica (500 mln EUR);

· znaczące wpływy uzyskiwano również z wywozu papierosów (2 590 mln EUR).

W 2017 roku, łączna wartość eksportu wymienionych produktów stanowiła 60% wartości wywozu towarów rolno-spożywczych. Dla przykładu: rekordowo wysokie przychody z eksportu odnotowała polska branża mleczarska w 2017 r. ze sprzedaży produktów mlecznych. Ogółem, w ubiegłym roku wartość wywozu artykułów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 2,1 mld EUR, o 32% wyższym niż przed rokiem. Wzrost odnotowano także w sektorze warzyw i owoców. Wolumen eksportu warzyw i przetworów warzywnych w 2017 r. ukształtował się na poziomie o 2% wyższym niż w 2016 r. i wyniósł 1,7 mln ton. Wpływy ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarów wyniosły 1,5 mld EUR i były o 3% większe. Z Polski w 2017 r. wyeksportowano 1,7 mln ton owoców i przetworów owocowych wobec 1,9 mln ton rok wcześniej. Wartość eksportu wzrosła o 3%, do 1,3 mld EUR. W polskim eksporcie owoców dominującą pozycję zajmują jabłka. W 2017 r. wolumen eksportu jabłek wyniósł 991 tys. ton i był o 9% mniejszy niż w roku 2016. Jednak z uwagi na wzrost cen transakcyjnych jabłek, wartość sprzedaży zagranicznej tych owoców wzrosła o 6% i osiągnęła poziom 337 mln EUR.

Ryszard Zarudzki wskazał także na działania związane z otwieraniem nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych. Podkreślił potrzebę dywersyfikacji kierunków eksportowych.

− Polski eksport rolno-spożywczy kierowany jest przede wszystkim, bo w 80%, na rynki krajów Unii Europejskiej. Widać, że polscy eksporterzy są konkurencyjni na wspólnym rynku unijnym. Widzimy też potrzebę dalszej dywersyfikacji kierunków naszego eksportu. Zwłaszcza na rynki krajów Azji, Bliskiego Wschodu, i obu Ameryk. Jako kierunki szczególnie obiecujące uznajemy Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Chiny, Indię, Japonię, Singapur, Wietnam, Kazachstan, Egipt, Republikę Południowej Afryki, Kanadę, Stany Zjednoczone Ameryki i Białoruś − powiedział wiceminister Zarudzki.

Podsekretarz stanu w MRiRW przypomniał także o projektach istotnych dla rozwoju eksportu, w tym o licznych działaniach promocyjnych, podejmowanych między innymi w ramach funkcjonujących 9 funduszy promocji.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin