Rynek ziemniaków

ziemniaki w skrzynce

Opóźnione sadzenie ziemniaków i niesprzyjająca aura pogodowa spowodowały, że w ostatnim okresie wzrosły ceny ziemniaków, przy czym dotyczy to tylko części asortymentu i odmian.

W Europie Zachodniej, w głównych rejonach uprawy, z powodu niskich temperatur i deszczowej pogody, sadzenie ziemniaków w bieżącym roku jest znacznie opóźnione.

Jak wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ceny ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na eksport w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły tylko nieznacznie (o ok. 5 EUR/t) i na przełomie marca, w zależności od wielkości opakowania, asortymentu i odmiany, wynosiły 55-175 EUR/t i były o 60-75% tańsze niż przed rokiem. Ceny ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji na rynku francuskim najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i opakowania wynosiły od 95 do 180 EUR/t i były co najmniej o 50-60% tańsze niż przed rokiem. Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg podobnie jak przed miesiącem kosztowały od 390 do 430 EUR/t, tj. o ok. 40-45% mniej niż w roku poprzednim.

Sytuacja cenowa na rynku ziemniaków w Belgii jest podobna jak we Francji. Ceny ziemniaków Bintje do przetwórstwa spożywczego wynoszą 20 EUR/t, wobec 200 EUR/t w analogicznym okresie 2017 r. i 125 EUR/t dwa lata wcześniej. Natomiast drożeją bulwy odmiany Fontaine (w ciągu miesiąca z 25 do 50 EUR/t) – wzrósł w ostatnim okresie popyt ze strony producentów frytek. Ocenia się, że w końcu sezonu ziemniaki tej odmiany mogą kosztować ok. 100 EUR /t.

Na rynku niemieckim, gdzie jest duża nadwyżka ziemniaków, ceny są stabilne. Ziemniaki do przetwórstwa z przeznaczeniem na frytki w Dolnej Saksonii w obrocie wolnorynkowym kosztowały 30-50 EUR/t, a na chipsy 50-80 EUR/t, wobec 200-230 EUR/t w końcu marca 2017 r. i zaledwie 20-25 EUR/t dwa lata wcześniej – informuje Wiesław Dzwonkowski.

Ceny ziemniaków na susze były w przedziale 35-45 EUR/t, a na pasze 10-20 EUR/t. Część ziemniaków gorszej jakości, w których zawartość skrobi przekracza 10%, mogą być zagospodarowywane przez krochmalnie. Ale w tej sytuacji zakłady oferują jedynie zwrot kosztów transportu za dostarczone ziemniaki. Dla producentów mających nadwyżki i tak jest to korzystniejsze rozwiązanie niż ich utylizacja. Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w popycie ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświąteczny. Za dobrej jakości ziemniaki, pakowane w worki 5 kg i 2 kg markety oferowały ceny na poziomie 0,65 zł/kg i wyżej. Taka skala zwiększenia popytu nie mogła wpłynąć na sytuację ogólną w dużym hurcie. Tu ceny pozostawały stabilne, a popyt niski, w dodatku wciąż pozostawał on pod presją relatywnie tanich ziemniaków importowanych.

Ceny polskich ziemniaków w dużym hurcie utrzymują się na poziomie 3,0-5,0 zł za worek 15 kg, zależnie od odmiany, rejonu kraju i jakości. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie marca i kwietnia wynosił 0,58 zł/kg i był zbliżony do analogicznego okresu poprzedniego roku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin