Rynek Pest Control wzrośnie

graph

Według prognoz analityków opublikowanych w najnowszym raporcie dotyczącym Pest Control, w latach 2017-2021 światowe zapotrzebowanie na tego typu usługi wzrośnie o 5,42%.

Analitycy prognozują wzrost globalnego rynku Pest Control w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zwalczanie szkodników w niektórych państwach Afryki i Azji. Ma to związek z niedawnymi epidemiami chorób takich jak grypa ptaków, grypa świń i SARS oraz ze wzrostem świadomości o roli szkodników w przenoszeniu chorób. W ślad za tym w niektórych państwach pracuje się nad nowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywności. Gdy nowe regulacje wejdą w życie, firmy produkujące żywność i zajmujące się jej obrotem będą musiały je wdrożyć, co przełoży się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi firm zwalczających szkodniki. Do innych czynników generujących zapotrzebowanie na usługi Pest Control można zaliczyć podnoszenie standardów życia i zwiększającą się liczbę ludności zaliczanej do klasy średniej w państwach rozwijających się.

Do głównych graczy na globalnym rynku Pest Control można zaliczyć firmy: Anticimex, Ecolab, Rentokil Initial, Rollins i Terminix. Duże znaczenie dla branży zwalczania szkodników w Europie miało wprowadzenie przepisów takich jak rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012) czy też REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/20060.

Raport pod tytułem „Globalny rynek usług Pest Control w latach: 2017-2021” przedstawiony został w miejscowości Pune, w zachodnich Indiach.

Źródło: pctonline.com