Portugalia wprowadza normę EN 16636:2015

portugalia

GROQUIFAR czyli Portugalskie Stowarzyszenie Hurtowników Wyrobów Chemicznych i Farmaceutycznych działa na rzecz powszechnego wprowadzenia europejskiej normy EN 16636:2015 w tym kraju.

Wprowadzanie normy EN 16636 w Portugalii rozpoczęło się dwa lata temu. Zadanie to powierzono Portugalskiemu Instytutowi Jakości (Instituto Português da Qualidade, IPQ), będącego członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Wkrótce powstał komitet roboczy, skupiający obok przedstawicieli administracji rządowej (m.in. IPQ) także przedstawicieli rynku Pest Control (m.in. GROQUIFAR oraz firmy działające w tej branży). Już w Listopadzie 2015 r. Portugalskie Stowarzyszenie Hurtowników Wyrobów Chemicznych i Farmaceutycznych (GROQUIFAR) uzyskało od IPQ upoważnienie do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z wprowadzoną normą EN 16636:2015.

Dziś GROQUIFAR wraz z czterema akredytowanymi firmami certyfikującymi wprowadza EN 16636:2015 w Portugalii. Do tej chwili, po niespełna roku działalności, certyfikowano 18 firm Pest Control. Oznacza to, że w tym kraju już 7% firm działa zgodnie z nową europejską normą.  Organizowane są liczne warsztaty i szkolenia, a także akcje mające popularyzować wprowadzanie EN 16636:2015. GROQUIFAR oczekuje na wymianę doświadczeń ze swoimi europejskimi odpowiednikami i jest otwarte na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi firmami.

Źródło: cepa-europe.org