500 000 000 szczurów po trzech latach

brown_rat

Firma Rentokil zaprezentowała krótki film, który sugestywnie wyjaśnia jak szybko mnożą się szczury. Jest to zarazem ostrzeżenie do czego prowadzi zaniedbanie kwestii Pest Control.

Samica szczura wędrownego w ciągu roku może mieć sześć miotów, w każdym z nich może być nawet 12 osesków. Przeważnie liczba młodych jest jednak mniejsza, waha się od 5 do 10 młodych w miocie. Młode osiągają dojrzałość płciową już w wieku pięciu tygodni. W praktyce oznacza to, że zaniedbanie zwalczania gryzoni szybko prowadzi do poważnych problemów.

Już po pól roku zamiast pary zwierząt, będziemy mieli do czynienia z 50 osobnikami. Dalsze tempo wzrostu populacji robi jeszcze większe wrażenie – po roku mamy do czynienia z 1248 szczurami, pól roku później jest to już 31120 osobników. Jak łatwo się domyśleć potencjał wzrostu populacji ma charakter wykładniczy, po dwóch latach może ona liczyć 776 tysięcy osobników, aby pól roku później przekroczyć 19 milionów. Wreszcie, po trzech latach populacja osiągnie prawie pól miliarda osobników.

Film jest dostępny pod tym adresem.

Jak powiedział doktor Andy Brigham z Rentokil: "Gdybyśmy nie robili nic, aby ograniczyć liczebność szczurów, bardzo szybko stałyby się plagą nie do ujarzmienia. Gdy zwierzęta te mają wystarczającą ilość pożywienia, ich liczebność bardzo szybko wzrasta. Oczywiście czynnikami ograniczającymi są nie tylko nasze działania, ale także choroby, spadek dostępności pokarmu, presja ze strony drapieżników."