Pogłowie świń w Polsce wzrośnie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (96)

Jak wynika z prognoz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), pogłowie trzody chlewnej w Polsce w 2017 roku, wzrośnie ogółem o trzy procent. Wpłyną na to wysokie ceny skupu świń oraz niższe koszty paszy.

Ceny trzody chlewnej wzrosły już w ubiegłym roku w czerwcu. Z kolei pasze w tym czasie były tańsze. Spowodowało to wzrost pogłowia trzody chlewnej w drugiej połowie 2016 r. i pierwszej połowie tego roku.

Produkcja wieprzowiny w Polsce w 2017 roku, według szacunków FAS-USDA, wyniesie 1,86 miliona ton. To o jeden procent mniej niż w 2016 r. Produkcja mięsa wieprzowego zaczęła rosnąć dopiero w drugiej połowie tego roku. Według amerykańskich szacunków, trend ten zostanie utrzymany również w przyszłym roku, głównie ze względu na większe pogłowie świń i ubój.

Wieprzowina nadal pozostaje najpopularniejsza w Polsce. Wraz z pokrewnymi produktami, stanowi ona ponad 50 proc. całkowitego spożycia mięsa w naszym kraju. Średnie spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca w 2017 roku ma wynieść 41 kilogramów. W przyszłym może ono nawet wzrosnąć.

Polska nadal jest importerem wieprzowiny netto. 70 procent przywiezionego mięsa pochodził z Belgii, Niemiec i Danii.

Eksport polskiej wieprzowiny w 2016 roku wzrósł o trzy procent w stosunku do 2015 r. Stało się tak głównie przez sprzedaż tego mięsa do Stanów Zjednoczonych i Hongkongu. Według szacunków FAS-USDA, w 2017 r. i 2018 r., spodziewany jest wzrost eksportu wieprzowiny i produktów pochodnych. Głównymi odbiorcami krajowego mięsa w Unii Europejskiej są i będą Włochy, Niemcy i Wielka Brytania, a poza Wspólnotą Stany Zjednoczone oraz Hongkong.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin