Regionalna Konferencja Rolna w Sieradzu

nowezzz (1)

24 maja br. w Sieradzu odbyła się Regionalna Konferencja Rolna, którą zorganizowali: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

W konferencji udział wziął podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W spotkaniu uczestniczyli również: rzecznik rządu Joanna Kopcińska, posłowie na Sejm RP – Piotr Polak, Marek Matuszewski i Paweł Rychlik oraz przedstawiciele samorządu woj. łódzkiego i instytucji związanych z rolnictwem.

Minister Joanna Kopcińska przedstawiła dotychczasowe działania Rządu RP na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omówił zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Przedstawił ponadto zagadnienia dotyczące premii dla młodych rolników oraz restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych. 

W konferencji brali udział także przedstawiciele urzędu marszałkowskiego omówili działania podejmowane na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie w regionie m.in.: o nowych środkach przeznaczonych na spółki wodne w województwie.

Przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo informowali o bieżącej pracy tych jednostek i planach na najbliższy okres.

Źródło: MRiRW