O Izbach Rolniczych w Bydgoszczy

nowezzz (2)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 6 maja br. uczestniczył w konferencji pt.: „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”.

Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Otworzyli ją organizator poseł Tomasz Latos oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wiceminister Zarudzki przedstawił politykę rolną Rządu RP oraz rolę samorządu rolniczego w jej kształtowaniu i realizacji. Posłowie Tomasz Latos i Zbigniew Dolata poinformowali o roli Sejmu w  realizacji polityki rolnej państwa.

O działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mówił doradca dyrektora generalnego Marek Szczygielski, natomiast  nową strategię ośrodków doradztwa rolniczego przedstawił dyrektor KPODR Minikowo Ryszard Kamiński.

W ożywionej dyskusji głos zabrało wielu rolników. Prezes Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek zwracał uwagę na potrzebę funkcjonowania bezstronnej reprezentacji rolników jaką jego zdaniem winna być izba rolnicza. Zachęcał również rolników do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego w całym kraju.

Dyskusja dotyczyła ponadto głównych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko–pomorskim. Omawiano kwestie związane z radzeniem sobie z problemami niedoboru wody, w tym dotyczące budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle,  z problemami lokalizacji inwestycji i rozwoju gospodarstw o różnej skali produkcji – zarówno tych średnich i większych, jak i mniejszych, ekologicznych oraz zajmujących się drobnym przetwórstwem.

W debacie uczestniczyli: rolnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji, biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, innych instytucji okołorolniczych z terenu województwa oraz parlamentarzyści: senator Jan Łyczak i poseł Ewa Kozanecka.

Źródło: MRiRW