Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku

nowezzzzz45 (7)

– Doradztwo publiczne powinno być instytucją, która w zmieniającym się świecie będzie pomagała rolnikom w podejmowaniu optymalnych decyzji – takie przesłanie przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestnikom międzynarodowej konferencji „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”.

Konferencja odbyła się w dniach 17-18 września 2019 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Sejmu RP, doradztwa, nauki, rolników, szkół rolniczych, samorządu rolniczego i administracji. Ponadto uczestniczyli w niej również przedstawiciele doradztwa z Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

– Przyjęte w Polsce kilka lat temu rozwiązanie dotyczące utworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarów wiejskich było bardzo dobrym krokiem, wyprzedzającym obecnie wytyczane przez Komisję Europejską kierunki rozwoju Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS) – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas otwarcia konferencji.

– Również liczne, podejmowane od czterech lat inicjatywy resortu, przyczyniły się do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a doradztwem rolniczym, a tym samym do zwiększenia dostępności wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa i wsi – dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu przedstawił również wyzwania stojące przez doradztwem z perspektywy MRiRW, wśród których szczególną uwagę poświęcił podnoszeniu kompetencji doradców oraz zapewnieniu doradcom odpowiednich warunków pracy i płacy.

Podczas sesji plenarnych prelegenci przedstawili szereg informacji, propozycji i przykładów dobrych rozwiązań w doradztwie i systemie AKIS w różnych krajach Europy. Reprezentująca Komisję Europejską Inge van Oost zwróciła szczególną uwagę na fakt, że w centrum każdego systemu AKIS powinien być rolnik i jego potrzeby, a udział rolników we współpracy pomiędzy różnymi podmiotami systemu AKIS oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań ma podstawowe znaczenie. Zatem w Planie strategicznym na nową perspektywę Wspólnej Polityki Rolnej, powinny zostać zaplanowane działania na rzecz dalszej poprawy przepływu wiedzy i wzmacniania powiązań pomiędzy nauką a praktyką rolniczą, jak również wzmacniania doradztwa i działań zachęcających do tworzenia projektów interaktywnych przez grupy operacyjne.

W trakcie  konferencji odbyła się też sesja panelowa, dotycząca obecnego stanu i możliwości wzmocnienia systemu AKIS w Polsce. W panelu, oprócz przedstawicieli KE, doradztwa, nauki, rolnictwa i edukacji rolniczej, udział wzięła wiceminister rolnictwa Węgier Anikó Juhász, która jako przewodnicząca strategicznej grupy roboczej ds. AKIS przy Komitecie SCAR, przedstawiła możliwości wzmocnienia roli doradztwa z perspektywy tej grupy.

W pierwszym dniu konferencji miało miejsce uroczyste upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz sowieckiej agresji na Polskę.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz poseł Kazimierz Smoliński zasadzili dąb pamięci 1939 i wraz z uczestnikami konferencji oddali hołd ofiarom II wojny światowej. Następnie odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą powrotowi w granice Polski w 1945 r. ziem utraconych w zaborze pruskim.

Podczas uroczystej części konferencji odbyła się również prezentacja doświadczeń i wniosków z ponad czterdziestoletniej pracy w doradztwie wieloletniego dyrektora Oddziału PODR w Starym Polu Antoniego Hajdaczuka.

– Nasza konferencji pokazała, że mamy jeden z lepszych w Europie systemów doradztwa rolniczego, ale musimy go stale  rozwijać i ulepszać, żeby sprostać wyzwaniom przyszłości – stwierdził wiceminister Zarudzki podsumowując konferencję.

Źródło: MRiRW