Europejskie Forum Rolnicze

fdgdhdh

W dniach 23-24 marca, stolicą polskiego rolnictwa stała się Jasionka w województwie podkarpackim. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Jego głównym tematem była Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku.

Pierwszego dnia obrad minister Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa Unii Europejskiej Philem Hoganem oraz  ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier, dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. Polski minister przypomniał, że decyzje odnośnie przyszłości WPR, podejmowane będą w tym roku w maju – w ramach Rady Europejskiej. Podkreślił też, że w zjednoczonej Europie nie może być dyskryminacji.

Przed nami trudny okres, ale nic nie jest jeszcze zamknięte. Sprawa dopłat wciąż jest otwarta. Okres przejściowy skończył się i polscy rolnicy powinni dostać równe dopłaty – mówił szef polskiego resortu rolnictwa i zaznaczył, że polscy rolnicy już dawno udowodnili, że potrafią sobie dobrze radzić w zmieniających się warunkach. Niemniej jednak nie mogą bez końca być w pozycji gorszej, niż ich koledzy z państw starej UE. Dlatego też muszą mieć takie same warunki wsparcia.

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce było – w opinii ministra Jurgiela, dobrym miejscem do przedstawienia propozycji Polski w gronie ministrów rolnictwa i przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz ekspertów.

Moim zdaniem najważniejszy jest odpowiedni poziom budżetu przeznaczonego na realizację WPR oraz równe warunki konkurencji na rynku europejskim. Musimy pamiętać, że mówimy o perspektywie finansowej, która będzie obowiązywała już po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – przypominał minister Jurgiel.

Komisarz Hogan również podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a  tym samym na WPR.

Wyjście Wielkiej Brytanii daje 12 mld euro dziury budżetowej, musimy jakoś te pieniądze znaleźć, więcej dowiemy się 2 maja – informował komisarz Hogan i dodał, że część państw zgadza się na większe wpłaty. Jeśli tak się stanie, wówczas budżet WPR nie będzie zmniejszany.

Komisarz zapewnił, że jest zwolennikiem konwergencji, że WPR musi być dobrze finansowana, a  rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Według komisarza Hogana, wsparcie w ramach tej polityki powinno być dostępne nie tylko dla rolników, ale także dla rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem komisarza, należy myśleć o rolnictwie precyzyjnym, rolnictwie cyfrowym.

Dla Polski – w nowej WPR, najważniejszą kwestią będzie wzrost opłacalności produkcji. Nasze priorytety to również stabilizacja na rynkach rolnych, konkurencyjność produktów oraz innowacyjność – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Uczestniczący w dyskusji ministrowie podkreślali także, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu, pod uwagę powinna być brana konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe,  jakość życia, a także uproszczenie WPR.

W drugim dniu Forum odbywały się debaty na tematy związane z wyzwaniami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem. Rozmawiano o nowych technologiach, biogazie, azocie i sztucznej inteligencji.

Cykl spotkań rozpoczęła debata panelowa na temat nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz o ich roli w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji. Uczestniczył w niej podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, który podkreślił, że już w obecnej perspektywie finansowej UE, innowacje w rolnictwie są jednym z priorytetów polskiego rządu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dużo środków przeznaczonych jest na transfer wiedzy i technologii oraz na poprawę konkurencyjności działalności rolnej – powiedział wiceminister Zarudzki i zaznaczył, że PROW ma budżet blisko 60 mld zł i resort rolnictwa stara się, aby w dużej części te pieniądze kierowane były na innowacje.

Transfer nowych technologii do średnich i małych gospodarstw jest sposobem na obniżenie kosztów produkcji i stabilizację dochodów – podkreślił podczas swojego wystąpienia wiceminister Zarudzki.

Uczestniczący w panelu dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE Jerzy Plewa, zaznaczył, że pieniądze na innowacje w rolnictwie nie są przypisane do krajów, a wysokość środków jakie otrzyma dany kraj, zależy od aktywności poszczególnych ośrodków badawczych. Podkreślił, że Polska wykorzystuje jedynie w dwóch procentach unijne środki przeznaczone na innowacyjne badania i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie. Konieczna jest więc większa aktywność środowisk naukowych, lepszej jakości projekty i uproszczenia we wdrażaniu badań. Wolfgang Burtsher z dyrekcji generalnej ds. badań naukowych i innowacji w Komisji Europejskiej wskazał z kolei, że potrzebne jest tworzenie międzynarodowych zespołów naukowców, których badania będą wdrażane we wszystkich unijnych krajach.

Europejskie Forum Rolnicze, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, tradycyjnie już było miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki, organizacji branżowych, ekspertów i naukowców, a także miejscem wymiany doświadczeń producentów i dostawców innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Zaproponowana w tym roku nowa formuła organizacyjna stworzyła ku temu lepsze warunki.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin