Rada Ministrów rolnictwa UE AGRIFISH w Luksemburgu

nowe (1)

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 15 kwietnia 2019 roku w posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa UE. Głównym tematem obrad była dyskusja na temat tzw. zielonej architektury w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w oparciu o przygotowane przez prezydencję pytania.

Minister Ardanowski powiedział, że dla Polski zrównoważony rozwój rolnictwa z uwzględnieniem  wymogów środowiskowych (ochrony gleby, wody, środowiska) jest ważny.

– Rolnictwo należy do sektora, które oddziałuje na środowisko, a jednocześnie jest od niego silnie uzależnione. Nie można jednak wymagać od rolników realizacji szerokiej listy działań bez zabezpieczenia budżetu na ich finansowanie. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej warunkowości brak jest równowagi pomiędzy ambicjami większego zaangażowania WPR na rzecz środowiska i klimatu, a finansowaniem tej polityki – podkreślił polski minister.

Polska uważa, że rolnicy z mniejszych gospodarstw, prowadzący głównie ekstensywną produkcję,  powinni być wyłączeni z obowiązkowych wymogów dotyczących zielonej architektury. Będzie to jednocześnie przykładem uproszczenia, które jest ważnym elementem reformy WPR. Nowym elementem WPR jest propozycja eko-programów realizowanych w I filarze (warunek płatności bezpośrednich).
Minister Ardanowski w swoim wystąpienie podkreślił, że powinna być dobrowolność dla państw członkowskich – z jakich źródeł będą one finansowane: z rozwoju obszarów wiejskich czy z płatności.

Podczas posiedzenia ministrowie omówili obecną sytuację na rynkach rolnych. Komisarz Phil Hogan w sposób obiektywny przedstawił obecną sytuację na rynkach rolnych z uwzględnieniem trudności jakie występują w niektórych krajach – m.in. na rynkach: jabłek, cukru, drobiu, wołowiny.

Minister Ardanowski podkreślił, że sytuacja na rynkach  rolnych jest zmienna i trudno przewidywalna, więc należy te rynki monitorować by w porę podjąć niezbędne działania. Brak wody po przezimowaniu może po raz kolejny skutkować suszą.

– Największym wyzwaniem na najbliższy okres dla rolnictwa jest brexit bezumowny, jeśli do niego dojdzie – powiedział Ardanowski.

Minister przedstawił skutki bezumownego brexitu dla polskich sektorów, w tym drobiu, wołowiny i wieprzowiny. Zaapelował do KE o przygotowanie nadzwyczajnych instrumentów interwencji na rynkach rolnych, które będą najbardziej dotknięte nową sytuacją handlową.

Na marginesie Rady, na wniosek Polski,  minister Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Francji Didierem Gullaume. Spotkanie odbywało się w przyjaznej atmosferze. Ministrowie omówili stanowiska wobec reformy WPR po 2020 r. Wskazali na wiele wspólnych elementów tej polityki, o które będą  w negocjacjach zabiegać m.in. odpowiednio duży budżet na WPR – nie mniejszy niż obecny dla UE-27 oraz jej wspólnotowy charakter.

Ministrowie ustalili, że będą działać w kierunku strategicznej współpracy Polski i Francji przedstawiając wspólne propozycje w zakresie WPR. Wyrazili nadzieję, że współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie możliwa.

Minister Ardanowski odbył też spotkanie z ministrem  rolnictwa Finlandii Jari Leppa. Finlandia będzie przewodniczyć pracom Rady w drugiej połowie 2019 r. Ministrowie zaprezentowali bardzo zbliżone stanowiska wobec reformy WPR m.in. w zakresie budżetu, płatności powiązanych z produkcją, wymagań środowiskowych dla rolników.

Ponadto ministrowie rolnictwa Słowacji, Czech oraz Polski przedłożyli Radzie wspólną deklarację w sprawie dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii po 2020 r. (RED II). Sygnatariusze podkreślają w niej, że wykorzystanie biopaliw z surowców rolnych po 2020 r. jest bardzo ważne nie tylko dla utrzymania stabilizacji produkcji rolnej, ale również poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji celów klimatycznych.

Źródło: MRiRW