Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

BIOSTRATEG

27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowane zostały przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów.

BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

− Nieprzerwanie realizujemy program rolny przyjęty na początku kadencji. Dzisiejsza konferencja wpisuje się w intensywnie podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi od dwóch lat działania na rzecz transferu wiedzy i innowacji. W 2018 roku chcemy wzmacniać działania mające na celu transfer z nauki do praktyki. Działania prowadzone są zarówno przez ministerstwo, jak i za pośrednictwem Sieci innowacji na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

Po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Minister zaznaczył, że dziesiątki pro-innowacyjnych projektów realizowanych jest przez CDR, ODR-y i partnerów Sieci. Podejmowane są również działania międzynarodowe – wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa BIOEAST, która dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

W kontekście tematyki konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że również Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane w przyszłej perspektywie finansowej WPR – konferencja EUFRAS. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont.

− Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania proinnowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu Gospostrateg. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego − poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki.

Ważną rolę w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, związane ze wsparciem polskiego sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

− NCBR ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy problemami, które są formułowane, jako te które powinny być rozwiązane i do ich rozwiązania niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych a tymi, którzy tych rozwiązań mogą się podjąć − scharakteryzował działania NCBR prof. Chorowski.

− Niewątpliwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest ukierunkowane na takie prace badawcze, które co do zasady mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej. Zatem po kilku latach mogą pozytywnie wpłynąć na przychody podatkowe państwa, czy też na uniezależnienie się państwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji stron trzecich.

Główne założenia programu przypomniała prof. dr hab. Ewa Ratajczak − przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostrateg. Podkreśliła, że jego kierunki są zbieżne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wpisują się w globalne trendy i koncepcje rozwojowe. − Zasadniczym celem programu Biostrateg jest wyjście z pułapki przeciętności − podkreśliła profesor Ratajczak, zaznaczając jednocześnie, że domeną programu jest biogospodarka.

− W Polsce filarami biogospodarki są rolnictwo i leśnictwo z powiązanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem wsparcia polityki państwa w sferze innowacyjności biogospodarki, a dziedzina ta ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że zasadnicze znaczenie ma tutaj czas. Czas życia innowacji i przewagi konkurencyjnej w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja daje szansę na rynkowy sukces i większą konkurencyjność.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • AGRIFISH<br> w LuksemburguAGRIFISH
  w Luksemburgu
  Głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRiFISH 18 czerwca br. była pierwsza publiczna […]
 • Wyzwania<br> dla doradztwa rolniczegoWyzwania
  dla doradztwa rolniczego
  Przekazywanie rolnikom informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą usprawnić ich pracę, to zdaniem podsekretarza stanu […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • O przyszłości rolnictwa w RydzeO przyszłości rolnictwa w Rydze W stolicy Łotwy odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Wypracowywali wspólne stanowisko […]
 • O alternatywie<br> dla importowanego<br> białka GMOO alternatywie
  dla importowanego
  białka GMO
  21 lutego 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, […]
 • Priorytety<br> dla rolnictwaPriorytety
  dla rolnictwa
  Konkurencyjność rolnictwa, poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna oraz […]
 • Jakość żywności <br> na topieJakość żywności
  na topie
  Na świecie przybywa gospodarstw ekologicznych, zwiększa się areał uprawy i rośnie produkcja. Średni udział produkcji ekologicznej w […]
 • O roli izb rolniczych<br> w ŁosiowieO roli izb rolniczych
  w Łosiowie
  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 20 maja br. uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close