Promocja produktów europejskich

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (80)

Do 12 kwietnia 2018 roku, Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinansowanie promocji europejskich produktów rolnych na rynkach wspólnotowych i pozaeuropejskich. Unia Europejska w bieżącym roku przeznaczy na ten cel 169 mln euro.

O przyznanie unijnych środków mogą starać się organizacje branżowe lub międzybranżowe, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie. Organizacje te muszą przygotować plan promocji, pokazać, co chcą promować, gdzie i jaki to przyniesie efekt oraz określić koszt kampanii. Projekt kampanii oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów.

Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę m.in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie i spożywanie owoców i warzyw.

Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem specjalnego portalu. To już trzeci nabór od czasu zmiany unijnego programu promocji. Wcześniej, projekty najpierw były wstępnie oceniane wewnątrz kraju (w Polsce przez ARR), a dopiero potem przesyłane do Komisji Europejskiej. Środki na promocję wynosiły 50 mln euro rocznie.

W ubiegłym roku, kraje UE złożyły 189 projektów, najwięcej z Włoch i Grecji. Z Polski wpłynęło osiem, dofinansowanie uzyskał jeden.

Jak wynika z danych ministerstwa rolnictwa, w tym roku Komisja Europejska przeznaczy dwie trzecie środków na promowanie unijnych produktów żywnościowych w krajach pozaunijnych, w szczególności najbardziej rokujących, tj. tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy. Do nich zaliczona została m.in. Kanada, Japonia i Kolumbia. W przypadku programów wewnątrz UE, szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości, takich jak: oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin