Drób na plusie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (83)

Unia Europejska drobiem stoi! W 2018 r. unijna wytwórczość zwiększy się o 1,2 proc. do 14,86 mln ton, a eksport o 2,5 proc. do 1,56 mln ton – wynika z prognoz Komisji Europejskiej.

Według szacunków ekspertów z Brukseli, w 2018 roku unijni importerzy zakupią 863 tys. ton, czyli o 4 proc. więcej niż przed rokiem. Wynika to m.in. z faktu dużego popytu na określone części tuszki (głównie piersi).  

Jak wynika z danych Eurostatu, od stycznia do października 2017 r. UE zaimportowała 130,5 tys. ton nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych, o wartości 254,4 mln euro, czyli odpowiednio o 2,8 i 0,7 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem. Było to m.in. skutkiem afery korupcyjnej związanej z fałszowaniem mięsa, którą w połowie marca 2017 r. ujawniono w Brazylii. W związku z tym Wspólnota ograniczyła import mięsa drobiowego z tego kraju, który nadal jednak pozostał głównym dostawcą do UE. W krajach Wspólnoty utrzymuje się dodatnie saldo handlu zagranicznego drobiem. W omawianym czasie Wspólnota wyeksportowała 1225 tys. t nieprzetworzonego mięsa i podrobów (+2 proc. r/r).

Unia Europejska jest czwartym na świecie producentem mięsa drobiowego. Prześcigają ją Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Chiny.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin