Promocja produktów europejskich

Do 12 kwietnia 2018 roku, Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinansowanie promocji europejskich produktów rolnych na rynkach wspólnotowych i pozaeuropejskich. Unia […]