Porozumienia w sprawie przejęcia szkół rolniczych

jurgiel

Dnia 22 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela Porozumień w sprawie przejęcia kolejnych szkół rolniczych.

Są to dwie placówki: szkoła rolnicza w Sypniewie oraz szkoła rolnicza w Marszewie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów. W obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego przedstawiciele powiatu sępoleńskiego podpisali Porozumienie ws. przejęcia przez MRiRW szkoły w Sypniewie, natomiast przedstawiciele powiatu pleszewskiego Porozumienie ws. szkoły w Marszewie.

Zawarcie Porozumień między przedstawicielami powiatów a MRiRW jest odpowiedzią na zgłoszoną wcześniej propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przejęcia tych szkół. W związku z tym od 1 stycznia
2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przejętymi szkołami rolniczymi w Sypniewie oraz w Marszewie.

Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie i jednocześnie oczekiwanie, że kolejne przejmowane szkoły rolnicze aktywnie włączą się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także
w istniejący system wiedzy rolniczej, współtworzony przez 47 resortowych szkół rolniczych.

System ten jest formą zintegrowanej edukacji i wdrażania nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań
w rolnictwie,  dzięki podjętej współpracy resortowych szkół rolniczych z instytutami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także innymi podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Szkoły rolnicze prowadzone pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to obecnie jedne z najbardziej nowoczesnych placówek dydaktycznych. Świetnie wyposażone oraz dające możliwość zdobycia konkretnego zawodu: technik rolnik, technik weterynarii, kucharz, cukiernik, technik technologii żywności, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz i wiele innych.

Aktualnie resort prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do młodzieży pod tytułem „Rolnik szuka szkoły” oraz pod hasłem „Szkoła rolnicza − grunt to dobry zawód”. Działania te mają na celu prezentację blisko 50 placówek oraz możliwości, jakie daje kształcenie się w jednej z nich.

To wydarzenie stanowiło potwierdzenie realizacji zadań zaplanowanych w Programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 w zakresie edukacji i wiedzy na obszarach wiejskich.

Źródło: MRiRW