Czwartek, 16 Lipca 2020 roku.

Podkarpacie z kolejną szkołą rolniczą MRiRW

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek i wicestarosta lubaczowski Paweł Głaz zawarli Porozumienie dotyczące przekazania do prowadzenia szkoły rolniczej w Oleszycach.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w obecności, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Schmidt-Rodziewicz i sekretarza stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zadowolenie, że kolejna przejmowana, samorządowa szkoła rolnicza aktywnie włączy się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego. Szkoła stanie się elementem istniejącego systemu wiedzy rolniczej, współtworzonego obecnie przez resortowe szkoły rolnicze i instytucje działające na rzecz wdrażania nowoczesnych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Szef resortu rolnictwa zwrócił także uwagę na potencjał kadrowo-dydaktyczny szkoły i różnorodne jej doświadczenia w obszarze kształcenia rolniczego. Minister przyznał, że będzie to bardzo przydatne i w bliskiej perspektywie z pewnością przyniesie wymierne korzyści edukacji rolniczej.

Zawarte Porozumienie jest odpowiedzią Ministra Rolnictwa na zgłoszoną w 2019 r. propozycję Powiatu Lubaczowskiego odnośnie przekazania tej szkoły. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. W ten sposób placówka dołączy do krajowej sieci szkół resortowych, a na terenie województwa podkarpackiego będzie już czwartą szkołą prowadzoną przez MRiRW.

Długoletnia tradycja funkcjonowania szkół rolniczych – pozostających pod opieką i nadzorem MRiRW – powoduje, że obok roli edukacyjnej, spełniają one także ważną funkcję środowiskową i społeczną. Często są miejscem różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

  • Wizyta we FrancjiWizyta we Francji W dniach 9-12 października 2017 roku podsekretarz stanu Rafał Romanowski przebywał we Francji na zaproszenie dyrektora generalnego w DG […]
  • Jak zapewnić rozwój rolnictwa?Jak zapewnić rozwój rolnictwa? Jak zapewnić rozwój polskiego rolnictwa, a jednocześnie wskazywać to, co tym rozwojem ma być? Jakie działania można […]
  • Kolejne resortowe szkoły rolniczeKolejne resortowe szkoły rolnicze 7 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela porozumień w […]
  • #PracaDlaPolski#PracaDlaPolski – W rolnictwie wiele się dzieje i trzy lata to właściwie epoka – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof […]
  • 100 dni100 dni – Te symboliczne 100 dni to dobry czas, aby przedstawić podejmowane przeze mnie do tej pory działania – powiedział minister […]
  • Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza WeterynariiZmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 7 maja br. wręczył akt powołania na stanowisko Głównego […]
  • Wołowina polską specjalnościąWołowina polską specjalnością Polska wołowina to wysokie standardy i wysoka jakość podkreślali zgodnie przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, którzy […]
  • Produkt polskiProdukt polski – To najlepiej rozumiany patriotyzm gospodarczy – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close