Spółka zależna CEDROB-u dąży do przejęcia wierzyciela ZM Kania

wedlina

Należące do Grupy CEDROB Zakłady Mięsne Silesia chcą przejąć część mienia Rubin Energy Sp. z o.o. ZM Silesia złożyły już wniosek o przejęcie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład grupy Cedrob Zakłady Mięsne Silesia z siedzibą w Katowicach produkują mięso drobiowe, wieprzowe i wędliny. ZM Silesia prowadzą również produkcję mięsnych dań gotowych, grillowych oraz karmy dla psów „Argos”.

Działalność warszawskiej spółki Rubin Energy obejmuje produkcję i sprzedaż wędlin. To jedno z przedsiębiorstw, które zalegało z długami Zakładom Mięsnym Henryk Kania. ZMHK 24 lipca wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko Rubin Energy Sp. z o.o., w którym wskazano zobowiązania na kwotę 331 198 828 zł z tytułu niezapłaconych faktur. Powołany audytor zakwestionował transakcje, jakie producent przeprowadzał z podwykonawcą.

Za zgodą UOKiK Grupa CEDROB wydzierżawiła majątek ZM Kania, a zarządca ZMHK złożył w katowickim sądzie pismo, informujące o braku możliwości sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, w związku z czym odstępuje od ich sporządzenia.

Rubin Energy wytwarza wybrane produkty mięsne (m.in. parówki i wyroby plastrowane), które z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w ZMHK. Zakłady Mięsne Henryk Kania sprzedają Rubin Energy nieprzetworzony surowiec mięsny, a następnie odkupują gotowy wyrób, zyskując tym samym możliwość dywersyfikacji portfolio produktów. Przedstawiciele ZM Silesia czekają z komentarzami na decyzję UOKiK.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin