Rozmowa z Ambasadorem Japonii w MRiRW

mrol_spot

Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski spotkał się 23 maja br. z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii w RP Shigeo Matsutomi. Było to pierwsze dwustronne spotkanie w resorcie rolnictwa od czasu złożenia przez Ambasadora listów uwierzytelniających w kwietniu 2016 r.

Wiceminister Romanowski nawiązał do przypadającej w tym roku 60. rocznicy odnowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. Strony wyraziły satysfakcję z podpisania 18 maja br. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Japonii Planu Działania w sprawie wdrażania partnerstwa strategicznego między Polską a Japonią na lata 2017-2020.

Jednym z tematów spotkania było omówienie zbliżającej się wizyty w Polsce japońskiej delegacji. Wiceminister Romanowski zadeklarował gotowość do zapoznania partnerów japońskich z najwyższymi standardami w produkcji rolnej w Polsce. Rozmowa dotyczyła również możliwości zintensyfikowania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek japoński, w szczególności zniesienia przez stronę japońską zakazu importu polskiej wieprzowiny i drobiu. Rafał Romanowski poinformował, że sytuacja związana z występowaniem wirusa ASF została ustabilizowana, a ostatnie ognisko choroby u świń miało miejsce we wrześniu 2016 r.

Japonia została wytypowana w planie promocji artykułów rolno-spożywczych na 2017 r., jako jeden z 14 rynków priorytetowych w zakresie promocji sektora rolno-spożywczego. Odnotowywany jest znaczny rozwój współpracy gospodarczej polskich i japońskich firm, o czym świadczą rosnące wyniki handlowe oraz skala zaangażowania inwestycyjnego. W 2016 r., w zakresie wymiany handlowej, wartość obrotów artykułami rolno-spożywczymi między Polską i Japonią wyniosła ponad 41,5 mln EUR. Głównymi produktami eksportowymi są skóry, pióra i puch, filety rybne, jadalne podroby wołowe oraz soki owocowe.

Źródło: MRiRW