Czwartek, 26 Listopada 2020 roku.

Moda
czy konieczność?

Przed nami globalne wyzwania – wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 roku oraz wzrost globalnej produkcji żywności o 60%. Mamy kurczące się zasoby energii, wody i gleby. Wobec tego, coraz popularniejszy staje się model rolnictwa zrównoważonego. Czym jest, kto może prowadzić gospodarstwo zgodnie z jego zasadami oraz jakich inwestycji finansowych wymaga rozpoczęcie takiej działalności – porozmawialiśmy z Przemysławem Tomczakiem, doradcą rolnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, specjalistą w dziedzinie opracowywania programów szkoleniowych dotyczących dostosowania rolników do funkcjonowania w warunkach określonych przez Wspólną Politykę Rolną.

Maria Sikorska: Rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie?

Przemysław Tomczak: Tak, oczywiście po długoterminowym procesie dostosowawczym gospodarstwa. Rolnictwem zrównoważonym nazywamy efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a wręcz poprawiający stan środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika, jak też lokalnych społeczności.

M.S.: Rolnictwo zrównoważone to moda czy konieczność?

P.T.: Moda, ale także konieczność i przyszłość. Potrzebna jest zmiana myślenia, że na polu, na którym można wyprodukować 5 ton pszenicy, nie uzyska się 10 czy 15 ton, nawet stosując duże dawki nawożenia. Trzeba wykorzystywać jak najmniej środków ochrony roślin, nawozów, a przy tym dbać także o glebę i retencję. Dotyczy to oczywiście nie tylko produkcji zbóż, ale także produkcji owoców i warzyw, produkcji mleka czy hodowli zwierząt.

M.S.: Co może zachęcić rolników do stosowania rolnictwa zrównoważonego?

P.T.: Programy rolnośrodowiskowe, wyższe dopłaty, systemy jakości oraz integrowana produkcja. Trzeba się także liczyć z działaniami nakazującymi już teraz zmiany trendu gospodarowania, takimi jak dywersyfikacja, zazielenienie czy integrowana ochrona roślin.

M.S.: Jak ważne są innowacje w rolnictwie zrównoważonym?

P.T.: Innowacja to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. Można więc pomyśleć o rozpoczęciu wytwarzania produktów spożywczych o specyficznych cechach, pochodzących na przykład z produkcji ekologicznej lub integrowanej. Warto rozważyć również rozpoczęcie wytwarzania nowych produktów o specyficznych i zarazem pożądanych cechach użytkowych, będących surowcami dla przemysłów: paszowego, farmaceutycznego, kosmetycznego, lub zajmującego się wytwarzaniem ekopaliw itd. Istotne jest także wprowadzenie technik realizacji produkcji, które pozwalają racjonalniej wykorzystywać ograniczone zasoby: pracy, użytków rolnych, wody, na przykład wprowadzenie nawodnienia podpowierzchniowego z sensorami badania gleby czy zastosowanie zagregowanych maszyn. Ważne jest również wprowadzenie takich odmian uprawianych roślin i ras utrzymywanych zwierząt, których cechy użytkowe przynoszą podmiotowi gospodarującemu większe korzyści (wykorzystanie postępu biologicznego i zasobów genowych). Trzeba także pamiętać o zastosowaniu sposobów prowadzenia produkcji ograniczających jednostkowe zużycie agrochemikaliów (nawozy mineralne, chemiczne środki ochrony roślin, lekarstwa dla zwierząt itd.) i paliw, co obniża koszty produkcji i zarazem negatywny wpływ produkcji na środowisko, np. rolnictwo precyzyjne lub jego elementy.

M.S.: Jak ważne jest rolnictwo precyzyjne?

P.T.: Niezmiernie. Możemy oszczędzać swój czas, pieniądze, maszyny, a przy okazji dbać o środowisko, otoczenie. Rolnictwo precyzyjne to droga do efektywności. Wachlarz rozwiązań, które zapewnią lepszą wydajność w produkcji roślin, a także w hodowli zwierząt, jest naprawdę imponujący.

M.S.: Podsumowując, na rolnictwie zrównoważonym korzystają wszyscy?

P.T.: Dokładnie. Korzysta przede wszystkim społeczeństwo, ponieważ zwiększa się atrakcyjność obszarów rolnictwa zrównoważonego, czyli rozwija się turystyka wiejska. Konsumenci zyskują z kolei zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, ograniczenie afer i wpadek z udziałem producentów żywności. Dla rolników polepszą się warunki pracy w gospodarstwie, pojawią się dla nich nowe rynki zbytu. Poprawi się rentowność pracy, będzie również dywersyfikacja dochodów. Skorzysta także środowisko naturalne, Obniżymy emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych.

M.S.: Dziękuję za rozmowę.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Podsumowanie Targów WorldFood WarsawPodsumowanie Targów WorldFood Warsaw W największych w Warszawie wiosennych targach spożywczych WorldFood Warsaw uczestniczyło ponad 300 wystawców, z czego 40 […]
 • Piknik PDŻ<br> “Polska Smakuje”Piknik PDŻ
  “Polska Smakuje”
  „Polska Smakuje” – to hasło Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, który odbył się 16 czerwca br. w Warszawie na […]
 • Kontrole<br> na rynku warzywKontrole
  na rynku warzyw
  Trwają prace nad poprawą sytuacji na rynku warzyw. Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej […]
 • Rynki hurtowe –<br> dla rolnika<br> i konsumentaRynki hurtowe –
  dla rolnika
  i konsumenta
  „Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 gr za kilogram ziemniaka, a w […]
 • Wieś i rolnictwo<br> są bogactwemWieś i rolnictwo
  są bogactwem
  Polskie produkty rolne są na świecie symbolem jakości, trzeba więc sprawić, by dotarły na europejskie i światowe stoły pod naszą marką […]
 • BIOSTRATEGBIOSTRATEG 27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla […]
 • V edycja WorldFood Warsaw za nami!V edycja WorldFood Warsaw za nami! Wokół nas wiosna, czas nowej energii, rozwoju i wzrostu – co znalazło również odbicie w kondycji i skali […]
 • Rolnictwo zrównoważone priorytetemRolnictwo zrównoważone priorytetem Stosowanie dobrych praktyk w ochronie roślin to pierwszy krok do zrównoważonej produkcji rolnej - wskazują przedstawiciele […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close