Chroniąc rośliny – chronisz życie

miedzynarodowy rok zdrowia roslin

Trwa Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Jako element tych obchodów w Warszawie 23 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Uczestniczył w niej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W Polsce patronat nad obchodami Roku Zdrowia Roślin objął Prezydent RP Andrzej Duda.
– Jestem mu za to bardzo wdzięczny, gdyż to nadaje tym wydarzeniom odpowiednią rangę i znaczenie – podkreślił minister.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że podczas tych wydarzeń zastanawiamy się nad tym, jak dbać o rośliny. – Są one nam potrzebne, są elementem całego łańcucha w przyrodzie. Bez roślin nie ma życia stanowią one podstawę naszego wyżywienia, są przeznaczane na pasze, są ładne, poprawiają jakość naszego życia w mieszkaniach i miejscach pracy – mówił.

Jednocześnie minister poddał rozwadze to, czy ludzie wiedzą w jaki sposób wykorzystywać i dbać o rośliny by nam służyły.

– W Polsce staramy się myśleć kompleksowo, realizując przede wszystkim integrowaną ochronę roślin. A mianowicie stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe biologicznych metod zwalczania chorób roślin lub szkodników. Nie można myśleć, że chemia załatwi wszystko. Potrzebna jest także wiedza. Rolnictwo precyzyjne może bardzo pomóc, ale nie zastąpi wiedzy rolnika. Zwłaszcza na temat gleby – podkreślił minister.

Jan Krzysztof Ardanowski wyraził swoje zadowolenie z faktu, że podczas konferencji obecna była młodzież, uczniowie i studenci. To od ich wiedzy, od wiedzy młodych rolników zależy jakość gleby i zdrowie roślin.

Minister podkreślił także, że maksymalizacja plonów nie jest już synonimem nowoczesnego rolnictwa. – Teraz za rolnictwo nowoczesne uważa się rolnictwo, które nie niszczy przyrody, które w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby naturalne. Rolnictwo, które nie szkodzi, a czasami polepsza działania na rzecz przyrody. 

Minister zaznaczył, że dziś cała Europa stoi na stanowisku, że przyszłością rolnictwa są małe gospodarstwa. Takie, które są gospodarstwami rodzinnymi i bazują na pracy rodziny rolniczej. Rolą rolnictwa nie jest tylko wytwarzanie jak największej ilości żywności czy innych surowców nie tylko żywnościowych.

– Polska jest krajem nadwyżkowym, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Musimy eksportować ponad 80 procent krajowej produkcji wołowiny, około 60 procent mięsa drobiowego, około 40 procent produktów mleczarskich, ogromne ilości warzyw, owoców i koncentratów – zaznaczył minister i dodał, ze żywność ta sprzeda się na zagranicznych rynkach tylko wtedy, jeżeli będzie najwyższej jakości. – To jakością możemy konkurować z innymi krajami eksportującymi swoją żywność na światowych rynkach.

Jak podkreślali prelegenci konferencji rośliny są ciche, są nieme i nie krzyczą na temat swoich potrzeb, a są dla człowieka bardzo ważne. Ponad 80 procent żywności pochodzi od roślin. Dzięki roślinom mamy tlen, którym oddychamy. Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, a jednak trudno wyobrazić sobie bez nich życie. Często nie mamy też świadomości zagrożeń, dlatego konieczna jest edukacja.

Rok zdrowia roślin jest właśnie po to, żeby przypomnieć i wzmocnić wiedzę o tym, że rośliny także są narażone na rozmaite wirusy i choroby oraz szkodniki. Narażone są także na wzmożoną działalność człowieka, zmiany klimatu, rozmaite niekorzystne zjawiska pogodowe.

– Dobre rolnictwo jest kustoszem przyrody, jest opiekunem przyrody, a nie zagrożeniem. Wszystkie działania dotyczące biologizacji, zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie i odpowiedniego przemodelowania rolnictwa są szansą zarówno dla rolnictwa, jak i dla przyrody. Dobrze działające lasy i rolnictwo są najlepszą odpowiedzią człowieka na emisję gazów cieplarnianych – zaznaczył minister Ardanowski.

– Przed rolnictwem stawia się coraz więcej wymagań. Dobrze, żebyśmy te wszystkie wymagania rozumieli, ale również umieli dbać o to, co jest nam powierzone, a rośliny są nam powierzone – podsumował minister.

Źródło/Fot.: MRiRW