Eko wysokiej jakości

Projekt bez tytułu (25)

Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną, powstającą na bazie lokalnych produktów i surowców, to wyzwanie dla małych producentów. Muszą bowiem zadbać o to, aby ich produkty były bezpieczne dla zdrowia konsumentów oraz wyróżniały się wysoką jakością. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni” realizują projekt „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych”, który promuje dobre praktyki higieniczne w farmerskim przetwórstwie mleka.

Projekt „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych” potrwa do 15 października br. Jest on skierowany do producentów serów i innych produktów powstających w wyniku przetwórstwa mleka. W trakcie cyklu specjalistycznych szkoleń oraz seminariów serowarzy dowiedzą się, jakie procedury higieniczne należy wdrożyć, aby wytwarzany przez nich produkt nie stanowił zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Spotkania będą realizowane na podstawie „Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”. To pierwsza tak kompleksowa publikacja na polskim rynku, która zawiera syntetyczny opis wytycznych związanych z bezpieczeństwem oraz higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie. Został on zgłoszony do Rejestru Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki prowadzonego przez Komisję Europejską. Oznacza to, że wdrożenie zawartych w nim wytycznych powinno umożliwić małym producentom spełnienie wymogów określonych w przepisach prawnych, jakie są stawiane przetwórcom w zakresie uruchamiania i prowadzenia produkcji. Równolegle ze szkoleniami dla przetwórców mleka zostaną zrealizowane także spotkania informacyjno-szkoleniowe dla powiatowych lekarzy weterynarii, którzy są zobligowani do kontroli procesu produkcyjnego oraz wydawania zgody na dany rodzaj produkcji na bazie produktów pochodzenia zwierzęcego. 

– Drobni przetwórcy często nie mają dostatecznego przygotowania do właściwego zaprojektowania i uruchomienia produkcji, tak aby była ona zgodna z obowiązującymi wymogami zdrowotnymi. Z uwagi na fakt, że poradnik jest praktycznym narzędziem, który pomoże im wdrożyć procedury kontroli właścicielskiej, a z drugiej strony pokaże instancjom kontrolujących producentów, że powinni oni stosować wobec nich inne kryteria niż w przypadku dużych zakładów przetwórczych. Jak się okazuje, w przetwórstwie farmerskim, można to osiągnąć za pomocą prostych oraz nieskomplikowanych środków kontroli, zrozumiałych dla małych producentów i będących w zasięgu ich możliwości – wyjaśnia Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Poradnik, który zostanie wydany w ramach operacji „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych”, będzie dystrybuowany wśród uczestników spotkań i seminariów adresowanych do wytwórców, przedstawicieli ODR-ów, LGD-ów, organizacji pozarządowych oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Odbędą się one w województwach z największą liczbą przetwórców mleka.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin