Strategia promocyjna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności.  Ma ona zintegrować
i skoordynować działania w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak
i jednostki podległe.

Projekt został rozesłany do ponad 100 organizacji branżowych sektora rolno–spożywczego, Miały one możliwość zgłaszania uwag do dokumentu. Przekazało je 10 organizacji. Ich przedstawiciele spotkali się z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Podczas spotkania dyskutowano na temat  założeń przygotowywanego dokumentu. Większość z uwag została uwzględniona i będzie wykorzystana przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii.

Głównymi celami Strategii Promocji Żywności jest intensyfikacja promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą, aktywne uczestnictwo polskich producentów w programach promocji Unii Europejskiej, zwiększenie udziału polskiej żywności w systemach jakości, a w konsekwencji wzrost eksportu żywności do krajów trzecich,
z uwzględnieniem krajów pozaeuropejskich.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin