Strategia zrównoważonego rozwoju 2030

nowezzzzz (4)

– To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawiając wspólnie z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030”. Szef resortu zwrócił uwagę, że jest to nawiązanie do strategii z 2012 roku, którą przygotowali poprzednicy. Minister podkreślił, że na ówczesnym etapie był to dobrze przygotowany dokument jednak czasy się zmieniają i wraz z nimi zmieniają się warunki.

− Obszary wiejskie są takim miejscem, gdzie nie wystarczą same działania ministra, który ma wpisany rozwój obszarów wiejskich w swoje kompetencje. Na obszarach wiejskich jest potrzeba współdziałania różnych rozproszonych w innych resortach elementów − dodał minister.

− Cieszę się, że ten dokument powstał i chcemy go poddać pod ocenę. Chcemy wysłuchać wszystkich sugestii, rekomendacji i uwag wszystkich, którym sprawy wsi i rolnictwa są bliskie. Wszystkich, którzy mają wiedzę o tym jak te obszary wiejskie powinny się rozwijać – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rozpoczęły się konsultacje jednego z najważniejszych dokumentów, który określa w jaki sposób państwo polskie będzie wspierało rozwój obszarów wiejskich i dziedzin z nim związanych.

Minister zaznaczył, że Strategia jest odpowiedzią na megatrendy występujące na świecie w odniesieniu do rolnictwa. Wymienił wśród nich: globalizację, demografię, cyfryzację oraz środowisko i klimat. Poinformował, że zagadnienia te były także tematem rozmów z ministrami rolnictwa krajów UE podczas wczorajszego spotkania Rady Agrifish w Bukareszcie.

− Jak sprawić by obszary wiejskie, które miały tak ogromny wpływ na losy Polski, które wiążą się z naszym dziedzictwem narodowym, zostały włączone w procesy rozwoju. Włączyć je w taki sposób, by ludzie tam mieszkający mogli realizować wszystkie swoje cele i aspiracje życiowe. Tak, aby wieś była dobrym, a może nawet najlepszym miejscem do życia powiedział minister.

− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa jest jedną z 9 strategii tzw. Planu Morawieckiego. Zakładamy, że będzie ona przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu lub październiku tego roku. Do 2 lipca zbieramy wszystkie opinie i konsultacje publiczne – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który przybliżył założenia dokumentu.

− Mamy cały miesiąc, aby spokojnie zebrać opinie, podsumować i wpisać założenia. Strategia będzie się przekładała na projekty realizowane w kolejnych latach dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, że Strategia jest realizowana przez cały Rząd. Wszyscy ministrowie są zainteresowani tym rozwojem i poprawą zamożności mieszkańców wsi.

Celem podstawowym Strategii jest zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Źródło: MRiRW