Wtorek, 10 Grudnia 2019 roku.

Strategia zrównoważonego
rozwoju 2030

– To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawiając wspólnie z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030”. Szef resortu zwrócił uwagę, że jest to nawiązanie do strategii z 2012 roku, którą przygotowali poprzednicy. Minister podkreślił, że na ówczesnym etapie był to dobrze przygotowany dokument jednak czasy się zmieniają i wraz z nimi zmieniają się warunki.

− Obszary wiejskie są takim miejscem, gdzie nie wystarczą same działania ministra, który ma wpisany rozwój obszarów wiejskich w swoje kompetencje. Na obszarach wiejskich jest potrzeba współdziałania różnych rozproszonych w innych resortach elementów − dodał minister.

− Cieszę się, że ten dokument powstał i chcemy go poddać pod ocenę. Chcemy wysłuchać wszystkich sugestii, rekomendacji i uwag wszystkich, którym sprawy wsi i rolnictwa są bliskie. Wszystkich, którzy mają wiedzę o tym jak te obszary wiejskie powinny się rozwijać – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rozpoczęły się konsultacje jednego z najważniejszych dokumentów, który określa w jaki sposób państwo polskie będzie wspierało rozwój obszarów wiejskich i dziedzin z nim związanych.

Minister zaznaczył, że Strategia jest odpowiedzią na megatrendy występujące na świecie w odniesieniu do rolnictwa. Wymienił wśród nich: globalizację, demografię, cyfryzację oraz środowisko i klimat. Poinformował, że zagadnienia te były także tematem rozmów z ministrami rolnictwa krajów UE podczas wczorajszego spotkania Rady Agrifish w Bukareszcie.

− Jak sprawić by obszary wiejskie, które miały tak ogromny wpływ na losy Polski, które wiążą się z naszym dziedzictwem narodowym, zostały włączone w procesy rozwoju. Włączyć je w taki sposób, by ludzie tam mieszkający mogli realizować wszystkie swoje cele i aspiracje życiowe. Tak, aby wieś była dobrym, a może nawet najlepszym miejscem do życia powiedział minister.

− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa jest jedną z 9 strategii tzw. Planu Morawieckiego. Zakładamy, że będzie ona przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu lub październiku tego roku. Do 2 lipca zbieramy wszystkie opinie i konsultacje publiczne – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który przybliżył założenia dokumentu.

− Mamy cały miesiąc, aby spokojnie zebrać opinie, podsumować i wpisać założenia. Strategia będzie się przekładała na projekty realizowane w kolejnych latach dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, że Strategia jest realizowana przez cały Rząd. Wszyscy ministrowie są zainteresowani tym rozwojem i poprawą zamożności mieszkańców wsi.

Celem podstawowym Strategii jest zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close