Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce

nowezzzzz45

− Wizja Zero to szereg działań wokół bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu. Do międzynarodowej kampanii popularyzującej „Wizję Zero” przystąpiliśmy w ubiegłym roku. – tymi słowami sekretarz stanu Szymon Giżyński otworzył w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję inaugurującą Strategię Wizji Zero.

Celem Strategii jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych, co powinno wiązać się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i tym samym poprawą stanu zdrowia wśród rolników. W konferencji inaugurującej strategię wzięło udział szerokie grona ekspertów, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

„Wizja Zero” wychodzi z założenia, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji, na co zwrócił uwagę wiceminister Szymon Giżyński.

− Mając własne pomysły i koncepcje działań, wypracowane przez długoletnie praktyki – jesteśmy najzupełniej adekwatni i komplementarni wobec Strategii Wizji Zero. Jesteśmy przy tym bardzo atrakcyjnym partnerem, bo realizujemy to w wielkiej skali − jednego z największych sektorów rolniczych w Europie.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, potwierdziła, że praktyczne rozwiązania w ramach strategii są już realizowane m.in. przez KRUS, który prowadzi szereg kompleksowych działań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w sektorze rolniczym. Dla KRUS, która od 28 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń Strategii jest podkreśleniem wagi tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

Strategia „Wizji Zero” to światowy program prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnym, wdrażany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, do którego KRUS należy od 1991 r., a od 2007 r. prowadzi w jego ramach Międzynarodową Sekcję ISSA do spraw Prewencji w Rolnictwie. KRUS przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. – tym samym stała się jej oficjalnym partnerem. Generalnie głównym celem Wizji Zero jest promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy na świecie tak, aby poprzez odpowiednią organizację pracy i zarządzanie w zakresie BHP, systemowo wyeliminować wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 

Złote zasady Strategii Wizji Zero to: „zaangażuj się; zidentyfikuj zagrożenia; zdefiniuj cele; bądź dobrze zorganizowany; zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie; poszerzaj wiedzę na temat BHP i daj dobry przykład innym”.

Źródło: MRiRW