Sobota, 08 Sierpnia 2020 roku.

Strategia Wizji Zero
w sektorze rolniczym
w Polsce

− Wizja Zero to szereg działań wokół bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu. Do międzynarodowej kampanii popularyzującej „Wizję Zero” przystąpiliśmy w ubiegłym roku. – tymi słowami sekretarz stanu Szymon Giżyński otworzył w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję inaugurującą Strategię Wizji Zero.

Celem Strategii jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych, co powinno wiązać się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i tym samym poprawą stanu zdrowia wśród rolników. W konferencji inaugurującej strategię wzięło udział szerokie grona ekspertów, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

„Wizja Zero” wychodzi z założenia, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji, na co zwrócił uwagę wiceminister Szymon Giżyński.

− Mając własne pomysły i koncepcje działań, wypracowane przez długoletnie praktyki – jesteśmy najzupełniej adekwatni i komplementarni wobec Strategii Wizji Zero. Jesteśmy przy tym bardzo atrakcyjnym partnerem, bo realizujemy to w wielkiej skali − jednego z największych sektorów rolniczych w Europie.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, potwierdziła, że praktyczne rozwiązania w ramach strategii są już realizowane m.in. przez KRUS, który prowadzi szereg kompleksowych działań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w sektorze rolniczym. Dla KRUS, która od 28 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń Strategii jest podkreśleniem wagi tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

Strategia „Wizji Zero” to światowy program prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnym, wdrażany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, do którego KRUS należy od 1991 r., a od 2007 r. prowadzi w jego ramach Międzynarodową Sekcję ISSA do spraw Prewencji w Rolnictwie. KRUS przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. – tym samym stała się jej oficjalnym partnerem. Generalnie głównym celem Wizji Zero jest promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy na świecie tak, aby poprzez odpowiednią organizację pracy i zarządzanie w zakresie BHP, systemowo wyeliminować wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 

Złote zasady Strategii Wizji Zero to: „zaangażuj się; zidentyfikuj zagrożenia; zdefiniuj cele; bądź dobrze zorganizowany; zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie; poszerzaj wiedzę na temat BHP i daj dobry przykład innym”.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close