Producenci karpia dostaną rekompensaty

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (34)

Kompromis zawarty. Producenci karpia dostaną wsparcie w wysokości około 51 mln euro z tytułu rekompensat wodno-środowiskowych.

Planowane w ubiegłym roku przesunięcie środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w tym redukcja systemu rekompensat wodno-środowiskowych na rzecz wsparcia rybołówstwa morskiego, wywołała kontrowersje w środowisku rybackim oraz sprzeciw administracji samorządowej.

Podstawę decyzji o ograniczaniu systemu rekompensat stanowił pogarszający się od lat stan zasobów Morza Bałtyckiego, niskie ceny rynkowe produktów rybołówstwa, wynikające ze złej kondycji poławianych ryb, co w efekcie spowodowało, iż działalność rybacka na obszarze Morza Bałtyckiego stała się nierentowna.

Podczas wielomiesięcznych konsultacji społecznych, minister Marek Gróbarczyk zapoznał się z postulatami hodowców karpia, odwiedzając gospodarstwa rybackie w Brzeszczach, Rykach i Przygodzicach.

Pomiędzy producentami karpia a ministerstwem udało się uzyskać kompromis zmierzający do porozumienia w zakresie wypłaty środków. Na "oś drugą" zostanie przeznaczonych około 51 mln euro. Oznacza to dopłatę w wysokości 800 zł przez 5 lat do tzw. hektara ewidencyjnego. Środki te przyczynią się do produkcji karpia, a także do produkcji całej akwakultury.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin