Więcej pieniędzy na walkę z ASF

zdjecie (79)

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowe przepisy mają zapewnić dodatkowe środki na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

Dotychczas w Polsce wykryto 93 ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Według resortu rolnictwa, podejmowane działania mają sprzyjać likwidacji choroby i odzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od ASF, umożliwią również wznowienie eksportu polskiej wieprzowiny do krajów pozaunijnych. Nowe regulacje mają wejść w życie po siedmiu dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt przewiduje przekazanie dodatkowych środków na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji” mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem tym objęto 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280 tys. świń. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Gospodarzom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Według szacunków resortu rolnictwa, odszkodowania będą dotyczyć 40 tys. świń, co oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel 21 mln 520 tys. zł. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania powinien wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Na wypłatę rekompensat trzeba będzie przeznaczyć 6 mln zł. Jednak w tym przypadku należy także uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 r. i 2016 r., a także niezbędne środki na wypadek zmiany liczby zwierząt w latach 2017-2018. Maksymalny limit wydatków budżetowych na rekompensaty powinien wynieść ok. 8 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. W tym roku przewidziano wydanie 7 mln zł na wypłatę odszkodowań i 3 mln 658 tys. zł na rekompensaty.

Dane: Centrum Informacyjne Rządu

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin