Nowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału

foto (1)

Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (Dz.U. 2017 poz. 757) określa, że:

do pobierania prób i oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego oraz gleby i podłoża, w których ten materiał jest wytwarzany, stosuje się metodyki Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) lub metodyki uznane na poziomie międzynarodowym, a w przypadku gdy takie metodyki nie istnieją – metodyki rekomendowane przez instytuty badawcze, udostępnione na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W dniach 14-15 listopada 2017 r. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, w ramach Programu Wieloletniego organizuje szkolenie pt. „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych”, na którym zostaną omówione m.in. obowiązujące metodyki. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu dostawców materiału szkółkarskiego, szczególnie tych którzy złożyli lub zamierzają złożyć oświadczenie o samodzielnym pobieraniu prób i dokonywaniu oceny tożsamości. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Źródło: PIORiN