Sobota, 21 Września 2019 roku.

Zakup materiału siewnego

Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego przypominamy, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego, jako środka produkcji.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do: 

a) krajowego rejestru:

http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx

b) wspólnotowego katalogu:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm

c) odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Kupując materiał siewny należy pamiętać o kilku zasadach. Należy kupować tylko i wyłącznie materiał siewny:

 • w zamkniętym zabezpieczonym/zaplombowanym opakowaniu,
 • trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
 • u podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Urzędowa etykieta lub etykieta przedsiębiorcy potwierdza, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary.

Zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane o materiale siewnym:

 • nazwę gatunku,
 • nazwę odmiany,
 • kategorię lub stopień kwalifikacji,
 • numer partii.

Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś.

Informacje dotyczące reklamacji: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/material-siewny-jak-postepowac-w-przypadku-zastrzezen-do-jego-jakosci,249.html

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

 • Gryka wróciła <br> do rejestru odmianGryka wróciła
  do rejestru odmian
  Znowelizowana na początku br. ustawa o nasiennictwie umożliwiła rejestrację, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu materiału siewnego […]
 • Spotkanie<br> w Centralnym Laboratorium GIORiNSpotkanie
  w Centralnym Laboratorium GIORiN
  Wspólny cel jednoczy ludzi. Razem łatwiej jest pokonywać przeszkody i trudności. Takim przesłaniem Główny Inspektor […]
 • Materiał siewnyMateriał siewny Im lepsze ziarno, tym lepszy plon! Ponad 65 proc. polskich rolników wysiewających kwalifikowany materiał siewny, korzysta z […]
 • Ochrona roślin sadowniczychOchrona roślin sadowniczych „Racjonalna Ochrona – Minimum Pozostałości Pestycydów”, to hasło 60. Jubileuszowej Ogólnopolskiej […]
 • Zmiany w ustawie<br> o ochronie roślinZmiany w ustawie
  o ochronie roślin
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają prace nad zastąpieniem obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o […]
 • Dopłaty do materiału siewnegoDopłaty do materiału siewnego Im lepsze ziarno, tym lepszy plon. Ok. 66 tys. rolników ubiega się o dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków […]
 • Kontrola upraw GMO – nowe zadanie PIORiNKontrola upraw GMO – nowe zadanie PIORiN 28 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie […]
 • Zmiana ustawy<br> o ochronie roślinZmiana ustawy
  o ochronie roślin
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close