Ważne wyzwania dla urzędowych służb zdrowia roślin

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (85)

Konieczność rozwoju potencjału urzędowych służb zdrowia roślin państw członkowskich UE oraz poszukiwania organizacyjnych i technicznych rozwiązań, w celu przygotowania się do realizacji zadań określonych w nowych rozporządzeniach UE w sprawie zdrowia roślin oraz urzędowych kontroli, zostały wskazane przez Bułgarię, jako priorytety prezydencji tego kraju w UE w pierwszym półroczu 2018 roku.

Nowe regulacje, które wejdą w życie w grudniu 2019 roku stawiają wiele nowych wymagań, ale dają także większe możliwości wdrożenia bardziej skutecznych działań, celem ograniczania zagrożeń dla zdrowia roślin.

Trwające w Brukseli posiedzenie szefów służb zdrowia roślin państw członkowskich dotyczy analizy aktualnego stanu przygotowań do wdrożenia nowego prawa i podjęcia dalszych niezbędnych działań na szczeblu wspólnotowym i krajowym.

Omawiano także m.in. wnioski z konferencji międzynarodowych, poświęconych poważnemu zagrożeniu dla rolnictwa i środowiska naturalnego Europy, jakie stanowi bakteria Xylella fastidiosa. Uznano, że koniecznym jest poszukiwanie dodatkowych metod wsparcia wysiłków służb zdrowia roślin w celu ograniczenia występowania i zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania agrofaga.

Wszystkie delegacje pozytywnie oceniły możliwość korzystania z wsparcia finansowego z budżetu UE, udzielanego państwom członkowskim na działania kontrolne i zwalczanie ognisk organizmów szkodliwych dla roślin, szczególnie w sytuacjach wystąpienia nagłych zagrożeń.

Istotnym tematem, kolejny raz dyskutowanym w gronie szefów służb ochrony roślin jest wyznaczenie Europejskich Laboratoriów Referencyjnych Zdrowia Roślin. Stosowne rozporządzenie UE zostanie wkrótce przyjęte przez Komisję, a następnie Parlament Europejski. Zgodnie z projektem rozporządzenia, do końca 2018 r. zostanie wyznaczonych 5 laboratoriów referencyjnych, które zakresem swojego działania będą obejmować weryfikację wyników badań uzyskiwanych w krajowych laboratoriach referencyjnych zdrowia roślin.

Źródło: PIORiN