Czwartek, 19 Lipca 2018 roku.

Ważne wyzwania
dla urzędowych
służb zdrowia roślin

Konieczność rozwoju potencjału urzędowych służb zdrowia roślin państw członkowskich UE oraz poszukiwania organizacyjnych i technicznych rozwiązań, w celu przygotowania się do realizacji zadań określonych w nowych rozporządzeniach UE w sprawie zdrowia roślin oraz urzędowych kontroli, zostały wskazane przez Bułgarię, jako priorytety prezydencji tego kraju w UE w pierwszym półroczu 2018 roku.

Nowe regulacje, które wejdą w życie w grudniu 2019 roku stawiają wiele nowych wymagań, ale dają także większe możliwości wdrożenia bardziej skutecznych działań, celem ograniczania zagrożeń dla zdrowia roślin.

Trwające w Brukseli posiedzenie szefów służb zdrowia roślin państw członkowskich dotyczy analizy aktualnego stanu przygotowań do wdrożenia nowego prawa i podjęcia dalszych niezbędnych działań na szczeblu wspólnotowym i krajowym.

Omawiano także m.in. wnioski z konferencji międzynarodowych, poświęconych poważnemu zagrożeniu dla rolnictwa i środowiska naturalnego Europy, jakie stanowi bakteria Xylella fastidiosa. Uznano, że koniecznym jest poszukiwanie dodatkowych metod wsparcia wysiłków służb zdrowia roślin w celu ograniczenia występowania i zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania agrofaga.

Wszystkie delegacje pozytywnie oceniły możliwość korzystania z wsparcia finansowego z budżetu UE, udzielanego państwom członkowskim na działania kontrolne i zwalczanie ognisk organizmów szkodliwych dla roślin, szczególnie w sytuacjach wystąpienia nagłych zagrożeń.

Istotnym tematem, kolejny raz dyskutowanym w gronie szefów służb ochrony roślin jest wyznaczenie Europejskich Laboratoriów Referencyjnych Zdrowia Roślin. Stosowne rozporządzenie UE zostanie wkrótce przyjęte przez Komisję, a następnie Parlament Europejski. Zgodnie z projektem rozporządzenia, do końca 2018 r. zostanie wyznaczonych 5 laboratoriów referencyjnych, które zakresem swojego działania będą obejmować weryfikację wyników badań uzyskiwanych w krajowych laboratoriach referencyjnych zdrowia roślin.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close