Dopłaty do materiału siewnego

zdjecie (55)

Im lepsze ziarno, tym lepszy plon. Ok. 66 tys. rolników ubiega się o dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa wielkopolskiego. Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym.

Stawki wynoszą: 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych; 462,25 zł – w przypadku ziemniaków. Zakupiony materiał siewny musiał być wysiany/ wysadzony w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 roku, wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego złożyło 65,8 tys. rolników. Najwięcej w woj. wielkopolskim – 14,6 tys., (22 proc. wszystkich złożonych wniosków), a następnie kujawsko-pomorskim – 8,7 tys., (13 proc.), dolnośląskim – 5,9 tys., (9 proc.), najmniej wniosków wpłynęło z woj. świętokrzyskiego (1 tys.). Dawniej gospodarze ubiegali się o wsparcie w tym zakresie w Agencji Rynku Rolnego, obecnie zadanie to przejął KOWR. Od 2018 r. zostanie ono przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na dopłaty do kwalifikowalnego materiału siewnego przeznaczone jest ponad 106 mln zł.

Celem udzielania dopłat do materiału siewnego jest zachęcanie rolników do wysiewania dobrej jakości ziaren i uzyskanie plonów wysokiej jakości. Dopłata ma rekompensować wyższe wydatki na zakup materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany.

Dopłata do wysoko kwalifikowanego materiału siewnego przysługuje w przypadku wysiewu przez rolnika jęczmienia, pszenżyta, żyta, bobiku, grochu siewnego (odmian roślin rolniczych), łubinu (białego, wąskolistnego i żółtego), soi, wyki siewnej owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), pszenicy (twardej i zwyczajnej) oraz ziemniaka.

Dopłaty te mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana w okresie 3 lat podatkowych przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, nie może przekroczyć 15 000 euro.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin