Spotkanie w Centralnym Laboratorium GIORiN

Projekt bez tytułu (47)

Wspólny cel jednoczy ludzi. Razem łatwiej jest pokonywać przeszkody i trudności. Takim przesłaniem Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podsumował spotkanie kierowników laboratoriów wojewódzkich i wojewódzkich inspektorów ochrony roślin, które odbyło się w dniach 25-26 października br. w Centralnym Laboratorium GIORiN.

W trakcie dwudniowego spotkania omawiano znaczenie diagnostyki fitosanitarnejw działalności Inspekcji, kierunki rozwoju laboratoriów oraz identyfikowano stojące przed nimi wyzwania. Szczególną uwagę poświęcono certyfikacji eksportowej polskich towarów roślinnych. Podkreślono, że dzięki właściwemu merytorycznemu i technicznemu przygotowaniu oraz dużemu zaangażowaniu kadry laboratoriów, Inspekcja potwierdza bezpieczeństwo fitosanitarne przesyłek, zgodnie z wymaganiami krajów importujących. Aktualnym wyzwaniem diagnostycznym są badania roślin na obecność organizmów szkodliwych, które w Polsce nie mają statusu kwarantannowego. Prowadzenie tych badań, zgodnie z przepisami nowych odbiorców polskich produktów roślinnych, np. Chin czy Tajlandii, wymaga od laboratoriów PIORiN rozszerzania zakresu analitycznegoi wdrażania nowych metod badawczych.

Wśród omawianych zagadnień, sporo uwagi poświęcono nowelizacji normy ISO/IEC 17025 oraz nowym regulacjom Unii Europejskiej, które wprowadzają istotne zmiany w wymaganiach wobec urzędowych laboratoriów zdrowia roślin.

Pozytywnie oceniono współpracę w ramach sieci laboratoriów PIORiN, wskazując potrzebę stałego doskonalenia wiedzy i warsztatu pracy. Szczególnie ważnym zadaniem,  wymagającym połączenia sił diagnostów i inspektorów fitosanitarnych jest podtrzymywanie stanu ciągłej gotowości do reagowania na wystąpienie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia roślin.

Źródło: PIORiN