Piątek, 28 Lutego 2020 roku.

Centralne Laboratorium GIORiN spełnia wymagania akredytacyjne

Centralne Laboratorium jest jednym z pierwszych laboratoriów badawczych w kraju legitymujących się certyfikatem akredytacji potwierdzającym spełnienie wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02. Podstawą przyznania certyfikatu były pozytywne wyniki oceny w nadzorze przeprowadzonej w czerwcu br. przez zespół Polskiego Centrum Akredytacji.

W związku z opublikowaniem w dniu 9 października 2018 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny polskiej wersji znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, począwszy od 10 kwietnia 2019 roku, oceny laboratoriów badawczych są przeprowadzane przez Polskie Centrum Akredytacji z uwzględnieniem nowych wymagań ww. dokumentu. Nowelizacja normy spowodowała m.in. konieczność dostosowania działań laboratorium do zmienionych, poszerzonych lub nowych wymagań w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, działań dotyczących ryzyka i szans, podejścia do usług zewnętrznych i dostaw. Ponadto, nowe wydanie wprowadza wymóg podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami, modyfikacji strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania ważności wyników, w tym przy wykorzystaniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych, czy też zastosowania podejścia procesowego w systemie zarządzania laboratorium.

Wyniki przeprowadzonej oceny PCA potwierdziły prawidłowość wdrożenia znowelizowanej normy akredytacyjnej w naszym laboratorium oraz kompetencje w zakresie posiadanej akredytacji i w obszarze badań wnioskowanych do rozszerzenia i uaktualnienia jej zakresu.

Należy zaznaczyć, że akredytacja stanowi podstawę budowania i umacniania zaufania do wyników badań przekazywanych Klientom laboratorium.

Gratulując pracownikom Centralnego Laboratorium uzyskania certyfikatu, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski podkreślił, że dostosowanie systemu zarządzania laboratorium do wymagań nowego wydania normy w relatywnie krótkim czasie było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close