Poniedziałek, 24 Lutego 2020 roku.

Prace
nad wdrożeniem
nowego prawa
zdrowia roślin UE

Dyskusja dotycząca opracowania aktów wykonawczych do rozporządzenia 2031/2016 była głównym tematem spotkania szefów inspekcji fitosanitarnych państw Unii Europejskiej, które odbyło się w dniu 12 października br. w Tallinie.

Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru nad zdrowiem roślin, dlatego też bardzo ważne jest jak najszybsze opracowanie projektów oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami rolników i przedsiębiorców.

W tematyce obrad przewidziano także informacje o aktualnych zagrożeniach i wynikach kontroli fitosanitarnej, a także o zamierzeniach związanych z realizacją strategii podnoszenia świadomości na temat zdrowia roślin i działania w sytuacjach kryzysowych.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Prezydencję estońską, uczestniczył główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close