Rozmowypolsko-indonezyjskie

foto (7)

16 października Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski spotkał się z Dyrektorem Generalnym ds. Sadownictwa i Ogrodnictwa Ministerstwa Rolnictwa Republiki Indonezji Ir. Sumarjo Gatot Irianto.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim dyskusję nt. bieżących kwestii w relacjach dwustronnych. Andrzej Chodkowski wyraził satysfakcję z intensywnej współpracy między naszymi krajami, co potwierdza ostatnia wizyta marszałka Senatu RP w Indonezji.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreślił, że Polska jest zainteresowana rozwojem wymiany handlowej z Indonezją i ze Wspólnotą ASEAN (Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

Strona polska podkreśliła, że ujednolicenie przepisów związanych z dostępem do rynku w ramach Wspólnoty ASEAN będzie miało duże znaczenie dla intensyfikacji współpracy gospodarczej. Andrzej Chodkowski zwrócił się z prośbą o wsparcie w jak najszybszym zakończeniu procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku indonezyjskiego, w szczególności dla polskich jabłek i owoców borówki wysokiej.

W 2016 r. wielkość obrotu artykułami rolno-spożywczymi z Indonezją wyniosła ponad 65 mln EUR, w tym wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Indonezji ukształtowała się na poziomie 27,5 mln EUR.

Źródło: MRIRW