Poniedziałek, 01 Czerwca 2020 roku.

Perspektywy rozwoju
sieci EUPHRESCO

Uczestnicy właśnie zakończonego 67. posiedzenia Rady EPPO w Antalii, które odbywało się w dniach 26-27 września, mieli okazję udziału w spotkaniu Rady Zarządzającej EPHRESCO, gdzie omawiano dokonania i zadania stojące przed członkami tej, działającej pod egidą EPPO, sieci koordynującej międzynarodową współpracę badawczą w obszarze zdrowia roślin.

W posiedzeniu Rady Zarządzającej EPPO uczestniczyła dr Janina Butrymowicz, odpowiedzialna za koordynację działań EUPHRESCO w Polsce z ramienia Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dzięki ubiegłorocznej decyzji Rady EPPO, wszystkie kraje należące do Organizacji, w tym Polska, zostały zaliczone w poczet równoprawnych członków EUPHRESCO. W ten sposób, także dla polskich jednostek badawczych, otworzyły się możliwości współpracy na forum międzynarodowym w obszarze zdrowia roślin, w ramach i na zasadach określonych przez EUPHRESCO. Zapewnia to warunki lepszego współdziałania świata nauki przy rozwiązywaniu problemów fitosanitarnych, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem m.in. regionalnych i krajowych organizacji ochrony roślin, a także na swobodny przepływ wiedzy i łatwiejsze korzystanie z bazy danych Sieci oraz efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na badania naukowe.

EUPHRESCO wykracza poza ramy EPPO i skupia obecnie 69 partnerów z 55 krajów ze wszystkich kontynentów, w tym Rosję, USA i Kanadę. W ostatnim roku do Sieci dołączyli nowi członkowie – Ministerstwo Rolnictwa Australii i Krajowa Inspekcja Sanitarna Meksyku. „EUPHRESCO staje się globalną siecią, ważną platformą współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia roślin” – stwierdził Baldiserra Giovani, koordynator Sieci przy Sekretariacie EPPO.

Przyjętą praktyką jest coroczny nabór tematów badawczych, w wyniku którego w ramach EUPHRESCO realizowanych jest kilkanaście wybranych międzynarodowych projektów badawczych. Ponadto, EUPHRESCO pełni rolę doradczą na potrzeby Grupy Roboczej Szefów Służb Zdrowia Roślin UE w zakresie typowania priorytetowych tematów badawczych, do finansowania w ramach programów badawczych UE.

Wśród dyskutowanych tematów znalazł się również wkład EUPHRESCO w przygotowania do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r., która to inicjatywa ma na celu poprawę rozpoznawalności problematyki zdrowia roślin wśród społeczności międzynarodowej i podniesienie świadomości zagrożeń w tym obszarze.

Aktualnie przygotowywanym przedsięwzięciem przygotowywanym przez EUPHRESCO jest organizacja Globalnego Hackathonu dla Zdrowia Roślin – nowatorskiej formuły współpracy specjalistów, w poszukiwaniu rozwiązań problemów zdrowia roślin z użyciem technologii informatycznych.

W programie spotkania w Antalii znalazł się m.in. wykład profesora Jorgena Schlundt’a z Uniwersytetu Technologicznego w Singapurze nt. idei stworzenia Globalnego Identyfikatora Mikroorganizmów, bazy danych, która może być utworzona z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych, w tym Next Generation Sequencing. Profesor J. Schlundt, w swoim bardzo interesującym wykładzie, przedstawił możliwości zastosowania nowoczesnych technik w badaniach nad źródłami chorób zakaźnych, pochodzących od żywności. Wyraził przekonanie, że to ogromnie obiecujące narzędzie badawcze może być z sukcesem zastosowane do identyfikacji sprawców chorób roślin, szczególnie w diagnozowaniu trudnych problemów fitosanitarnych.

Źródło: PIORiN/na zdjęciu dr Janina Butrymowicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close