Piątek, 28 Lutego 2020 roku.

Rada EPPO – wspólnie
o zdrowiu roślin
w naszym regionie

Tegoroczna, 67. Sesja Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) odbywała się w dniach 26-27 września na południu Turcji, w Antalii.

Delegaci z 25 krajów regionu EPPO, w tym z Polski, podsumowali i ocenili efekty prac licznych gremiów roboczych Organizacji. Ustalili także tematykę i zakres prac planowanych w następnym roku. Podczas spotkania zatwierdzane były kolejne standardy, określające zalecane metody wykrywania obecności i identyfikacji organizmów szkodliwych dla europejskich upraw, a także skutecznych metod ich zwalczania.

Podsumowując sprawozdania z prac paneli ekspertów i tematycznych grup roboczych EPPO, zastępca Dyrektora Generalnego EPPO Francois Petter doceniła bardzo dobre rezultaty tegorocznego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych EPPO w Gdańsku, szczególnie podkreślając doskonałą organizację spotkania przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na zakończenie pierwszego dnia obrad, minutą ciszy członkowie Rady uczcili pamięć zmarłego na początku roku dr. Jensa Ungera, dyrektora Instytutu Narodowego i Międzynarodowego Zdrowia Roślin w Federalnym Centrum Badań Roślin Uprawnych (Julius Kühn-Institut) w Niemczech. Przez ostatnie ćwierćwiecze, Jego aktywność na rzecz ochrony roślin była bazą większości inicjatyw i projektów realizowanych przez EPPO. Wyrażając żal z powodu tej ogromnej straty, Rada EPPO jednomyślnie uznała potrzebę trwałego upamiętnienia Jego postaci dla przyszłych pokoleń ludzi zaangażowanych w sprawy ochrony roślin.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close