Rada EPPO – wspólnie o zdrowiu roślin w naszym regionie

Tegoroczna, 67. Sesja Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) odbywała się w dniach 26-27 września na południu Turcji, w Antalii.

Delegaci z 25 krajów regionu EPPO, w tym z Polski, podsumowali i ocenili efekty prac licznych gremiów roboczych Organizacji. Ustalili także tematykę i zakres prac planowanych w następnym roku. Podczas spotkania zatwierdzane były kolejne standardy, określające zalecane metody wykrywania obecności i identyfikacji organizmów szkodliwych dla europejskich upraw, a także skutecznych metod ich zwalczania.

Podsumowując sprawozdania z prac paneli ekspertów i tematycznych grup roboczych EPPO, zastępca Dyrektora Generalnego EPPO Francois Petter doceniła bardzo dobre rezultaty tegorocznego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych EPPO w Gdańsku, szczególnie podkreślając doskonałą organizację spotkania przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na zakończenie pierwszego dnia obrad, minutą ciszy członkowie Rady uczcili pamięć zmarłego na początku roku dr. Jensa Ungera, dyrektora Instytutu Narodowego i Międzynarodowego Zdrowia Roślin w Federalnym Centrum Badań Roślin Uprawnych (Julius Kühn-Institut) w Niemczech. Przez ostatnie ćwierćwiecze, Jego aktywność na rzecz ochrony roślin była bazą większości inicjatyw i projektów realizowanych przez EPPO. Wyrażając żal z powodu tej ogromnej straty, Rada EPPO jednomyślnie uznała potrzebę trwałego upamiętnienia Jego postaci dla przyszłych pokoleń ludzi zaangażowanych w sprawy ochrony roślin.

Źródło: PIORiN