Środa, 08 Lipca 2020 roku.

Kraje EPPO debatują
o sprawach zdrowia roślin

W obradach trwającej aktualnie w Paryżu 69. Sesji Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), wśród delegatów z 26 krajów naszego regionu, są też przedstawiciele Polski: Teresa Stachowicz-Janke i Mirosława Konicka z GIORiN. W spotkaniu uczestniczą także obserwatorzy – przedstawiciel Komisji Europejskiej i delegaci z Unii Euro-Azjatyckiej.

W trakcie tego corocznego spotkania podsumowywane są wyniki działań wielu gremiów roboczych EPPO, prowadzonych pod kierunkiem Sekretariatu EPPO, a także określane są priorytety Organizacji na lata następne. Zaakceptowane przez Radę kolejne standardy i procedury określające metody inspekcji i badań laboratoryjnych pod kątem organizmów szkodliwych, a także skutecznych metod ich zwalczania służą doskonaleniu jakości pracy służb zdrowia roślin krajów EPPO.

Jednym z najważniejszych tematów omawianych w ramach Sesji Rady są przygotowania do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r. Ważną inicjatywą związaną z tym świętem jest utworzenie funduszu stypendialnego imienia prof. dr. Jens-Georg Ungera, zmarłego przedwcześnie w 2017 roku dyrektora Instytutu Narodowego i Międzynarodowego Zdrowia Roślin w Federalnym Centrum Badań Roślin Uprawnych (Julius Kühn-Institut) w Niemczech i wybitnego specjalisty zdrowia roślin działającego na arenie międzynarodowej. Delegaci na Sesję Rady EPPO z zadowoleniem przyjęli informację o utworzeniu funduszu stypendialnego, pochodzącego z dobrowolnych składek państw członkowskich EPPO, a także z budżetu EPPO. Potwierdzili, że będzie to odpowiedni sposób upamiętnienia wkładu prof. dr. J-G. Ungera w międzynarodową promocję zdrowia roślin. Stypendia będą kierowane młodych adeptów ochrony roślin z różnych krajów.

Bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady, odbędzie się kolokwium naukowe pt. „Zdrowie roślin w Erze Metagenomiki”, organizowane przez EPPO i EUPHRESCO. Jego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje metagenomika i korzyściami z wykorzystania nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych do poprawy ochrony zdrowia roślin.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close