Kraje EPPO debatują o sprawach zdrowia roślin

nowezzzzz45

W obradach trwającej aktualnie w Paryżu 69. Sesji Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), wśród delegatów z 26 krajów naszego regionu, są też przedstawiciele Polski: Teresa Stachowicz-Janke i Mirosława Konicka z GIORiN. W spotkaniu uczestniczą także obserwatorzy – przedstawiciel Komisji Europejskiej i delegaci z Unii Euro-Azjatyckiej.

W trakcie tego corocznego spotkania podsumowywane są wyniki działań wielu gremiów roboczych EPPO, prowadzonych pod kierunkiem Sekretariatu EPPO, a także określane są priorytety Organizacji na lata następne. Zaakceptowane przez Radę kolejne standardy i procedury określające metody inspekcji i badań laboratoryjnych pod kątem organizmów szkodliwych, a także skutecznych metod ich zwalczania służą doskonaleniu jakości pracy służb zdrowia roślin krajów EPPO.

Jednym z najważniejszych tematów omawianych w ramach Sesji Rady są przygotowania do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r. Ważną inicjatywą związaną z tym świętem jest utworzenie funduszu stypendialnego imienia prof. dr. Jens-Georg Ungera, zmarłego przedwcześnie w 2017 roku dyrektora Instytutu Narodowego i Międzynarodowego Zdrowia Roślin w Federalnym Centrum Badań Roślin Uprawnych (Julius Kühn-Institut) w Niemczech i wybitnego specjalisty zdrowia roślin działającego na arenie międzynarodowej. Delegaci na Sesję Rady EPPO z zadowoleniem przyjęli informację o utworzeniu funduszu stypendialnego, pochodzącego z dobrowolnych składek państw członkowskich EPPO, a także z budżetu EPPO. Potwierdzili, że będzie to odpowiedni sposób upamiętnienia wkładu prof. dr. J-G. Ungera w międzynarodową promocję zdrowia roślin. Stypendia będą kierowane młodych adeptów ochrony roślin z różnych krajów.

Bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady, odbędzie się kolokwium naukowe pt. „Zdrowie roślin w Erze Metagenomiki”, organizowane przez EPPO i EUPHRESCO. Jego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje metagenomika i korzyściami z wykorzystania nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych do poprawy ochrony zdrowia roślin.

Źródło: PIORiN