Posiedzenie EPPO

eppo

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest gospodarzem 55. posiedzenia Grupy Roboczej ds. Regulacji Fitosanitarnych Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), które odbędzie się w Gdańsku, 20-23 czerwca 2017 r.

Wezmą w nim udział eksperci z kilkunastu krajów członkowskich EPPO oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej, a także obserwator z Ministerstwa Rolnictwa USA. Czterodniowym pracom Grupy będzie przewodniczyć pan Martin Ward – Dyrektor Generalny EPPO.Wśród licznych projektów standardów EPPO omawianych w trakcie spotkania, szczególnie interesująca wydaje się propozycja działań zalecanych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w związku z zagrożeniem roślin przez najbardziej niebezpieczne szkodniki i choroby. Celem tego dokumentu jest wypracowanie najskuteczniejszych form współpracy krajowych służb ochrony roślin ze społeczeństwem w sytuacjach kryzysowych dla zdrowia roślin.Jako gospodarz posiedzenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku zaprezentuje uczestnikom warunki pracy inspektorów granicznych oraz praktykę kontroli przesyłek towarów roślinnych, pochodzących spoza Unii Europejskiej. Wizyta techniczna odbędzie się w terminalach kontenerowych portów w Gdyni i Gdańsku w środę, 21 czerwca br.W trakcie posiedzenia Grupy przewidywane jest spotkanie prasowe z udziałem Dyrektora Generalnego EPPO, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewody Pomorskiego. Przedstawiciele mediów będą się mogli zapoznać m.in. z zadaniami EPPO, ideą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r.,
a także działaniami PIORiN, w tym ze specyfiką kontroli fitosanitarnej realizowanej na zewnętrznej granicy UE oraz znaczeniem pracy Inspekcji dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych dziennikarzy do Hotelu Mercure (sala Oliwska na 1. piętrze) przy ul. Jana Heweliusza 22 w Gdańsku, w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 13.00.

Źródło: PIORiN