XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – relacja

IO - drzwi otwarte

W dniu 8 czerwca 2017 roku odbył się XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, skierowany zarówno do sadowników jak i producentów warzyw.

Spotkanie honorowym patronatem objął Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami tegorocznego wydarzenia byli: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związek Sadowników Polskich. Patronat medialny nad imprezą powierzono czasopismom „Jagodnik”, „Sad nowoczesny” oraz „Warzywa i owoce miękkie”, a także portalom internetowym: ogrodnictwo.expert oraz sady ogrody.pl.

Oficjalnego otwarcia dokonała prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która powitała przybyłych gości wśród których byli obecni m.in.: Tatiana Berska-Woźnicka z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Belina – Starosta Powiatu Skierniewickiego, Tadeusz Grodkowski – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, Witold Boguta – Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, prof. dr hab. Eberhard Makosz – Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Romuald Ozimek – Prezes Związku Sadowników Polskich, Jerzy Wizner – Prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Zdzisław Woźniak – Wiceprezes Polskiego Związku Ogrodniczego oraz Andrzej Nowak – Prezes Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie, Wojewódzki Inspektor.

Podczas Dnia Otwartych Drzwi sadownicy i producenci warzyw wysłuchali wykładów nt.:

  • „Optymalizacja nawadniania roślin ogrodniczych” (dr Krzysztof Klamkowski),
  • „Aktualne zagrożenia chorobami w uprawach sadowniczych” (mgr Sylwester Masny, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Joanna Puławska, prof. IO),
  • „Ważne problemy w ochronie warzyw przed chorobami w 2016 roku” (dr Jan Sobolewski),
  • „EcoOrchard – rośliny przywabiające faunę pożyteczną w sadach” (dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO)
  • „Zwalczanie chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody w technologii BioMant Aqua” (Henryk Kucharczyk, Mantis ULV)

Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja 23 doświadczeń prowadzonych w Sadzie w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach, w ramach których zgromadzeni oglądali kwatery z różnymi gatunkami roślin ogrodniczych. Podczas indywidualnych konsultacji z pracownikami naukowymi Instytutu Ogrodnictwa zainteresowane osoby mogły uzyskać fachowe porady. Ciekawym punktem programu była przejażdżka po sadzie w Dąbrowicach, muzealnym londyńskim autobusem, w czasie której pan Adam Krawiec oraz pani Barbara Bartosiewicz opowiadali o badaniach prowadzonych w sadzie w bieżącym roku.

W ramach realizacji projektu InnoFruit odbywały się również warsztaty z demonstracją doświadczeń pt. „Nowoczesne odmiany parchoodporne jabłoni – nowe możliwości w produkcji jabłek”, „Wpływ nowych podkładek odpornych na szarkę ‘Docera 6’ ‘Dospina 235’ na wzrost i owocowanie dwóch odmian śliw”, „Wpływ pięciu podkładek wegetatywnych na wzrost i owocowanie czereśni odmian ‘Sylvia’ i ‘Karina’”, „Najlepsze podkładki dla czereśni odmiany ‘Regina’”, oraz „Porównanie wzrostu i owocowania drzew czterech odmian czereśni szczepionych na podkładkach ‘GiSelA 5’ i ‘VSL 2’”.

Podczas spotkania zaprezentowano:

  • europejski projekt TOPPS – Water Protection „Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych”,
  • materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”,
  • Samojezdny kombajn do zbioru owoców jagodowych (projekt NCBiR w ramach programu INNOTECH: „Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru owoców z krzewów jagodowych”; projekt realizowany przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa i Firma „Jagoda JPS”),
  • Kombajn do zbioru deserowych owoców pestkowych (Pogram Badań Stosowanych (PBS), projekt „Opracowanie technologii uprawy i zbioru mechanicznego owoców deserowych: śliw, wiśni i czereśni”).

W tegorocznym Dniu Otwartych Drzwi wzięło udział ponad 400 osób, wśród których byli sadownicy, producenci warzyw, przetwórcy, przedstawiciele służb doradczych z całej Polski, uczelni wyższych, prasy, a także delegacja z Ukrainy.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa