Narada z wojewódzkimi inspektorami

narada PIORiN

W dniach 5-6 lipca 2017 r. odbyła się narada głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
z wojewódzkimi inspektorami.

Zaproszenie głównego inspektora Andrzeja Chodkowskiego przyjął Minister Jarosław Pinkas – Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, który podczas narady omówił kwestie związane z przygotowaniami do utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Przedstawiciel Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentował Projekt Skuteczne Standardy Nadzoru.

W trakcie trwania narady omówione zostały bieżące zagadnienia w obszarze funkcjonowania PIORiN, m.in.:

  • wnioski z misji Komisji Europejskiej dotyczącej wdrożenia postanowień dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
  • nowe wymagania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
  • standardy OECD i przepisy ISTA w ocenie materiału siewnego B12;
  • wdrożenie zaleceń dot. komunikacji w PIORiN.

Źródło: PIORiN