Wtorek, 24 Listopada 2020 roku.

Gryka wróciła
do rejestru odmian

Znowelizowana na początku br. ustawa o nasiennictwie umożliwiła rejestrację, wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian gatunków tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, nieobjętych przepisami Unii Europejskiej.

W oparciu o ten przepis po 13 latach od usunięcia gryki z wykazu gatunków, dla których prowadzana jest rejestracja, wytwarzanie i obrót materiałem siewnym, przywrócona została taka możliwość w związku
z uznaniem gryki za gatunek tradycyjnie uprawiany w Polsce. Aktualnie do Krajowego Rejestru – COBORU wpisane są dwie odmiany tego gatunku Małopolskiej Hodowli Roślin: Panda i Kora (wpisane do rejestru 01.03.2017 r.). Kolejne dwie są w trakcie rejestracji.

28 czerwca w MHR Kraków w Oddziale Palikije k. Nałęczowa odbyło się szkolenie kwalifikatorów urzędowych
i akredytowanych z zakresu oceny polowej gryki. Podczas szkolenia kwalifikatorzy zostali przygotowani do wykonywania oceny nowego gatunku. Omówione zostały: metodyka oceny polowej gryki, wymagania jakie musi spełniać plantacja nasienna oraz cechy charakterystyczne odmian tego gatunku jak również tatarki – gatunku, od którego plantacja nasienna gryki powinna być praktycznie wolna. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z hodowlą, odmianoznawstwem, agrotechniką, nasiennictwem oraz odżywczymi, zdrowotnymi i funkcjonalnymi właściwościami gryki. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Organizatorami szkolenia byli Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: PIORiN

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close