Gryka wróciła do rejestru odmian

Projekt bez tytułu (1)

Znowelizowana na początku br. ustawa o nasiennictwie umożliwiła rejestrację, wytwarzanie
i wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian gatunków tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, nieobjętych przepisami Unii Europejskiej.

W oparciu o ten przepis po 13 latach od usunięcia gryki z wykazu gatunków, dla których prowadzana jest rejestracja, wytwarzanie i obrót materiałem siewnym, przywrócona została taka możliwość w związku
z uznaniem gryki za gatunek tradycyjnie uprawiany w Polsce. Aktualnie do Krajowego Rejestru – COBORU wpisane są dwie odmiany tego gatunku Małopolskiej Hodowli Roślin: Panda i Kora (wpisane do rejestru 01.03.2017 r.). Kolejne dwie są w trakcie rejestracji.

28 czerwca w MHR Kraków w Oddziale Palikije k. Nałęczowa odbyło się szkolenie kwalifikatorów urzędowych
i akredytowanych z zakresu oceny polowej gryki. Podczas szkolenia kwalifikatorzy zostali przygotowani do wykonywania oceny nowego gatunku. Omówione zostały: metodyka oceny polowej gryki, wymagania jakie musi spełniać plantacja nasienna oraz cechy charakterystyczne odmian tego gatunku jak również tatarki – gatunku, od którego plantacja nasienna gryki powinna być praktycznie wolna. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z hodowlą, odmianoznawstwem, agrotechniką, nasiennictwem oraz odżywczymi, zdrowotnymi i funkcjonalnymi właściwościami gryki. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Organizatorami szkolenia byli Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: PIORiN