Narada Głównego Inspektora z wojewódzkimi

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (31)

W dniach 21-22 listopada 2017 r. odbyła się narada Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W trakcie jej trwania zostały omówione bieżące zagadnienia w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa, m.in.:

  1. Wyniki audytu Komisji Europejskiej w sektorze produkcji ziemniaków.
  2. Regulacje dotyczące laboratoriów urzędowych w świetle nowych rozporządzeń.
  3. Badanie biegłości laboratoriów oceny nasion.
  4. Propozycje wytycznych do planu pracy dla wojewódzkich inspektoratów na 2018 rok.
  5. Bieżące kwestie z zakresu współpracy międzynarodowej, nasiennictwa, zamówień publicznych.
  6. Założenia planu komunikacji PIORiN w 2018 r., w tym: popularyzacja Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.
  7. Projekt Skuteczne Standardy Nadzoru.

Źródło: PIORiN