Nowe prawo UE – przygotowania Inspekcji

piorin spotkanie

Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin, współpraca międzynarodowa czy działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin – to tylko niektóre z tematów, jakie były w dniach 21-22 listopada poruszane w Poznaniu podczas narady głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa z wojewódzkimi inspektorami.

 

Najwięcej czasu poświecono jednak nowym przepisom Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin, które wchodzą w życie w dniu 14 grudnia 2019 roku. Nowe regulacje prawne będą  miały istotny wpływ  na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, a także na nasiennictwo i obrót materiałem siewnym. Nowe przepisy prawa odnoszące się m.in. do zasad wydawania paszportów roślin, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej.

 

Ważne dla uczestników spotkania było również omówienie działań Inspekcji związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Jego przesłaniem, co podkreślał główny inspektor Andrzej Chodkowski, jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społeczeństwa i decydentów na temat zagrożeń, które wiążą się z niedostatecznym dbaniem o bezpieczeństwo roślin.  Obchody MRZR 2020 są jedną z  kluczowych inicjatyw ONZ. Priorytetowe w działaniach prowadzonych w 2020 będzie podkreślenie znaczenia zdrowia roślin dla zwiększenia bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i różnorodności biologicznej oraz pobudzenia rozwoju gospodarczego.

 

Równolegle do narady toczyło się szkolenie dla koordynatorów do spraw mediów, podczas którego dyskutowano między innymi na temat budowania pozytywnego wizerunku i promowania działalności Inspekcji, a także nad stylami i sposobami komunikacji.

 

Źródło/Fot.: PIORiN