Drogi do Agrobiznesu – Nie tylko o zdrowiu roślin

Drogi do Agrobiznesu – Nie tylko o zdrowiu roslin

W ramach IX edycji AgroKonfrontacji ,,Drogi do  AgroSukcesu”, 29 listopada br. w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, spotkał się ze studentami i kadrą dydaktyczną Wydziału Rolnictwa i Biologii.

W trakcie spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, redakcję Agro i SGGW, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez PIORiN i zwrócił uwagę, jak ważną rolę pełni Inspekcja w kwestiach związanych z ochroną roślin, sprawując kontrole i nadzór fitosanitarny nad przestrzeganiem przez podmioty zajmujące się produkcją roślinną i obrotem materiałem siewnym określonych przepisami wymogów i procedur.  Poinformował też słuchaczy, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2020 jako Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin.

Szef PIORiN odpowiadał też na liczne pytania zarówno studentów, jak i kadry naukowej SGGW dotyczące między innymi zmieniających się od 14 grudnia br. unijnych przepisów dotyczących zdrowia roślin oraz możliwości po ukończeniu studiów podjęcia pracy w Inspekcji.

AgroKonfrontacje "Drogi do AgroSukcesu" – to spotkania wybitnych praktyków z obszaru rolnictwa i agrobiznesu oraz kreatorów polityki rolnej z młodzieżą akademicką i pracownikami naukowo-dydaktycznymi wybranych wydziałów SGGW, podczas których goście dzielą się swoją bogatą wiedzą praktyczną z gospodarzami spotkań.

Źródło/Fot.: PIORiN