Narada Głównego inspektora z wojewódzkimi

narada_piorin

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r. odbywa się narada Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa.

W trakcie jej trwania omówione zostaną bieżące zagadnienia w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa, m.in.:

  • podsumowanie realizacji zadań Inspekcji w 2016 r.,
  • podsumowanie Audytu Komisji Europejskiej w obszarze zdrowotności ziemniaków, przeprowadzanego w Polsce w marcu br.,
  • podsumowanie ustaleń z kontroli przeprowadzonych w WIORiN,
  • nadzór nad produkcją, przemieszczaniem i składowaniem środków ochrony roślin w świetle wniosków z audytów Komisji Europejskiej i regulacji nowego rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli,
  • międzynarodowe działania na rzecz ograniczenia wprowadzania do obrotu nielegalnych środków ochrony roślin,
  • sieć EUPHRESCO – nowe obowiązki i możliwości dla polskiej ochrony roślin,
  • zmiany prawa w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa,
  • aktualna sytuacja nt. występowania bakterii Ralstonia solanacearum w uprawie róż w Polsce,
  • porozumienie GIORiN i COBORU

Źródło: PIORiN