, 09 Sierpnia 2020 roku.

Wizyta na Kurpiach

Na zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce pana Józefa Białowąsa odwiedziłem Kurpie. Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której kurpiowski charakter utożsamiany jest z gościnnością, uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności. Region ten jest fascynujący i słynny również z powodu wyjątkowo sprawnie działających zakładów spożywczych. Celem mojej wizyty było zapoznanie się z działaniem Inspekcji Weterynaryjnej sprawującej nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego w wiodących firmach regionu. W zwiedzaniu obiektów, oprócz szefa Inspektoratu w Ostrołęce, towarzyszyła nam z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce pani Iwona Grochocka.

PIW Ostrołęka
Wizytę rozpocząłem od siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, który działa niezwykle prężnie. Profesjonalnie przygotowane magazyny epizootyczne i system ostrzegawczy na wypadek wystąpienia ASF, czy grypy ptaków, są wizytówką Inspektoratu. Siedziba PIW jest świeżo wyremontowana i zadbana. Widać rękę gospodarza, dbałość o estetykę i wizerunek. Logo inspektoratu wkomponowane jest w charakterystyczną kurpiowską wycinankę.


Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce.


Magazyny w PIW Ostrołęka, od lewej: Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Iwona Grochocka, z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Udojnia w Babie
Kolejnym etapem wizyty była wysoko zautomatyzowana, nowoczesna udojnia krów w miejscowości Baba, gm. Łyse. Mleko pozyskiwane automatycznie z zachowaniem wszelkich norm higieny jest w całości dostarczane do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce. Jakość mleka spełnia wysokie wymagania mleczarni co do dopuszczalnego limitu bakterii i komórek somatycznych. Właścicielami gospodarstwa jest rodzina Państwa Marchewka rodzice oraz syn.


Rodzina Marchewka z Bab, rodzice z synem.


Udojnia w Babie.

OSM Piątnica, Zakład w Ostrołęce
Mleczny szlak zaprowadził do kolejnego etapu podróży – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce, dyrektor zakładu pan Robert Zaborowski oraz kierownik produkcji pan Damian Jamiołkowski towarzyszyli w zwiedzaniu jednej z najbardziej znanych mleczarni w Europie środkowo-wschodniej.

Zakład znajduje się w regionie "Zielonych Płuc Polski", czystym ekologicznie obszarze o typowo rolniczym charakterze. Prawdziwym przełomem w historii Spółdzielni, który zapoczątkował jej transformację z lokalnego zakładu do lidera rynku, było wprowadzenie w 1992r., nieznanego wówczas na polskim rynku Serka Wiejskiego typu Cottage Cheese. Produkt ten, zaadaptowany z rynku amerykańskiego i przekształcony w oparciu o własną technologię, już od początku swego istnienia był zdobywcą niezliczonych nagród, medali i certyfikatów dla najlepszego wyrobu mleczarskiego. Piątnica niezmiennie utrzymuje swoją wiodącą pozycję na krajowym rynku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy jest obecnie największym na świecie producentem ziarnistego serka.

Od lewej: Damian Jamiołkowski, Kierownik Produkcji Piątnica Ostrołęka, Iwona Grochocka, z-ca Powiatowego Lekarz Weterynarii w Ostrołęce.

Sukces rynkowy Serka Wiejskiego zdecydowanie ułatwił budowanie zaufania do nowych rozwiązań i produktów z portfolio firmy. Piątnica jako pierwsza wprowadziła standaryzację oznakowań kolorystycznych poszczególnych rodzajów śmietan i opisów ich zastosowania. W marcu 2011 r. OSM Piątnica połączyła się ze Spółdzielnią Mleczarską „Ostrołęka”, która obecnie nosi nazwę – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład Produkcyjny w Ostrołęce.

Produkty OSM Piątnica oprócz estetycznych opakowań i innowacyjnych rozwiązań technologicznych wyróżniają się przede wszystkim naturalnym składem. To dzięki temu Piątnica cieszy się uznaniem konsumentów, wytycza nowe standardy i kierunki rozwoju branży mleczarskiej. Wszystko to sprawiło, że jest postrzegana z jednej strony jako marka innowacyjna, a z drugiej – jako przyjazna i będąca w zgodzie w z tradycyjnymi wartościami. Jest jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm mleczarskich w Polsce. Na każdym etapie produkcji mleko jest dokładnie kontrolowane pod względem zachowania rygorystycznych norm i standardów bezpieczeństwa. Weryfikując jakość skupowanego mleka pod względem zawartości w nim bakterii, Piątnica stosuje system norm dwukrotnie ostrzejszych niż wymagania unijne. Także używane przez nią testy wykrywania pozostałości antybiotyków i substancji hamujących są 10-krotnie czulsze niż przewidują to przepisy. Za wysokiej jakości surowiec Piątnica płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce.

JBB
Kolejnym etapem na mapie podróży powiatu ostrołęckiego był Zakład Rozbioru Mięsa JBB Sp. z o.o. w Dylewie oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych. Właściciel pan Józef Bałdyga może być dumny ze swoich zakładów. Zakłady te są najnowocześniejszymi zakładami tego typu w Europie. Właściciel stawia na najlepsze technologie, bardzo wysoki stopień zautomatyzowania w procesach produkcyjnych oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, technologia pełnego odzysku mediów (ciepła), gwarantują wprowadzenie na rynek produktów najlepszej jakości, przygotowanych w miejscu, w którym panuje najwyższy reżim sanitarny. JBB Bałdyga znane jest z tego, że inwestuje nie tylko w park maszynowy, ale także w pracowników, szkoląc ich i dbając o bezpieczeństwo pracy. W 2016 roku uruchomiono w Dylewie innowacyjny zakład rozbioru mięsa wieprzowego, w którym pracuje ponad 100 osób. Wykorzystane w nim zaawansowane technologie pozwalają jeszcze lepiej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

Od lewej : Józef Bałdyga, Tadeusz Wojciechowski, Józef Białowąs w siedzibie JBB.

ZPM „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych jest firmą, której działalność zmierza do wyprodukowania i dostarczania wędlin i wyrobów wędliniarskich o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie, spełniających oczekiwania klientów oraz wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Osiągnięcie tego celu jest realizowane poprzez: dokładne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta, wprowadzenie, utrzymanie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie udokumentowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zakładu ponoszą odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktu, ponieważ zdrowie i życie ludzkie stanowią dla firmy wartości nadrzędne.

Zakład JBB w Dylewie.

PEKPOL
Ostatnim punktem naszej podróży po Kurpiach była wizyta w Zakładach Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce – zakładzie z 40 letnią tradycją, z której ostatnie 25 lat szczególnie godnie zapisało się w osiągnięciach przemysłu mięsnego. Wraz z transformacją gospodarczą i ustrojową, zakład pod kierownictwem Prezesa Zarządu pana Tomasza Łączyńskiego został znacznie zmodernizowany, a cały proces produkcyjny zautomatyzowany. Aby konkurować z firmami działającymi w Europie, wprowadzono nowe technologie i dostosowano je do wymagań Unii Europejskiej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest dziś kluczowym elementem strategii firmy. Stworzenie wydajnego parku maszynowego pozwoliło zaprojektować i wdrożyć zupełnie nowy cykl produkcyjny. Aktualnie, Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A., dysponują rozwiniętym parkiem maszynowym, w skład, którego wchodzą m.in. potokowa linia do rozbioru mięsa czerwonego, linia do plasterkowania wędlin, linia do pakowania produktów w kartony.

Oferta produktowa dostosowana jest do zmieniającego się rynku i potrzeb konsumenta. Produkty pakowane są w formy dogodne dla klienta: map, vac, opakowania cateringowe, karton. Zadowolenie klienta, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów mięsnych oraz dbałość o środowisko naturalne są stawiane przez Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. zawsze na najwyższym poziomie.

ZM Pekpol, od lewej: Piotr Szczęsny, Członek Rady Nadzorczej, Józef Białowąs, Natalia Żebrowska, Dyrektor ds. Jakości, Tadeusz Wojciechowski, Tomasz Łączyński, Prezes Zarządu.

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, uznawane na całym świecie. Potwierdzając tym samym, że funkcjonujące w zakładzie procesy są zaprojektowane w sposób pozwalający spełnić nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale również wymagania prawne i etyczne w odniesieniu do warunków pracy.

Z myślą o klientach w roku 2016 firma podęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej oraz dołączyła do grona producentów wędliniarskich z ofertą bezpiecznych bezglutenowych produktów. Międzynarodowym symbolem Przekreślonego Kłosa zostało oznaczonych kilkanaście produktów. Jako duży producent żywności czują się odpowiedzialni za zdrową i bezpieczną żywność, dlatego też starają się wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom, tak aby konsumenci kupowali wyroby z pełną świadomością dobrego wyboru.

Owocna wizyta
Moja wizyta na Kurpiach była poznawcza i owocna. Zapoznałem się z trudem i odpowiedzialnością pracy Inspekcji Weterynaryjnej w terenie i zobaczyłem niezwykłe dokonania zakładów spożywczych tego regionu. Przedsiębiorczość, inspiracja i odwaga właścicieli tych firm, potrafiła uruchomić potencjał działań i innowacyjnych rozwiązań wdrażany przez inżynierów i technologów oraz specjalistów od systemów jakości. Interesujące dokonania w zakresie technologii, bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności, w nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce zakładach są rzeczywiście nie tylko wizytówką regionu ale całej Polski, ale są unikalne w skali Europy. Mamy się czym chwalić przed całym światem.

Tadeusz Wojciechowski
Redaktor naczelny
„Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Polski system bezpieczeństwa żywności na celowniku – rozmowaPolski system bezpieczeństwa żywności na celowniku – rozmowa Ponad trzy miesiące temu ukazał się reportaż o nielegalnym uboju zwierząt w jednym z mazowieckich zakładów. Mogłoby się wydawać, […]
 • Europejskie<br> rynki rolneEuropejskie
  rynki rolne
  Sytuacja na rynkach rolnych i debata o przyszłości WPR – to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i […]
 • Salmonella<br> znów atakujeSalmonella
  znów atakuje
  W ubiegłym roku w Polsce odnotowano nagły i wysoki, bo aż 90-proc. wzrost zgłoszeń zgonów z powodu salmonellozy. Jak wynika z […]
 • Kłamstwa o ASFKłamstwa o ASF Produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od […]
 • Święto serka wiejskiegoŚwięto serka wiejskiego Są produkty, które smakują - niezależnie od tego, w którym miejscu globu są konsumowane. Serek wiejski o ziarnistej […]
 • Strategia dla polskiego rolnictwaStrategia dla polskiego rolnictwa „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030” to obszerny, opracowany przez ministerstwo […]
 • O rolniczym handlu detalicznymO rolniczym handlu detalicznym - Mamy kilkaset tysięcy małych gospodarstw rolnych, które nie produkują na rynek, ale czasem posiadają nadwyżki i mogą […]
 • Wnioski <br> o udzielenie pomocyWnioski
  o udzielenie pomocy
  Do 31 lipca br. można składać wnioski o udzielenie pomocy:   w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close