Wizyta na Kurpiach

nowezzzzz45 (2)

Na zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce pana Józefa Białowąsa odwiedziłem Kurpie. Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której kurpiowski charakter utożsamiany jest z gościnnością, uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności. Region ten jest fascynujący i słynny również z powodu wyjątkowo sprawnie działających zakładów spożywczych. Celem mojej wizyty było zapoznanie się z działaniem Inspekcji Weterynaryjnej sprawującej nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego w wiodących firmach regionu. W zwiedzaniu obiektów, oprócz szefa Inspektoratu w Ostrołęce, towarzyszyła nam z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce pani Iwona Grochocka.

PIW Ostrołęka
Wizytę rozpocząłem od siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, który działa niezwykle prężnie. Profesjonalnie przygotowane magazyny epizootyczne i system ostrzegawczy na wypadek wystąpienia ASF, czy grypy ptaków, są wizytówką Inspektoratu. Siedziba PIW jest świeżo wyremontowana i zadbana. Widać rękę gospodarza, dbałość o estetykę i wizerunek. Logo inspektoratu wkomponowane jest w charakterystyczną kurpiowską wycinankę.


Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce.


Magazyny w PIW Ostrołęka, od lewej: Józef Białowąs, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Iwona Grochocka, z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Udojnia w Babie
Kolejnym etapem wizyty była wysoko zautomatyzowana, nowoczesna udojnia krów w miejscowości Baba, gm. Łyse. Mleko pozyskiwane automatycznie z zachowaniem wszelkich norm higieny jest w całości dostarczane do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce. Jakość mleka spełnia wysokie wymagania mleczarni co do dopuszczalnego limitu bakterii i komórek somatycznych. Właścicielami gospodarstwa jest rodzina Państwa Marchewka rodzice oraz syn.


Rodzina Marchewka z Bab, rodzice z synem.


Udojnia w Babie.

OSM Piątnica, Zakład w Ostrołęce
Mleczny szlak zaprowadził do kolejnego etapu podróży – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce, dyrektor zakładu pan Robert Zaborowski oraz kierownik produkcji pan Damian Jamiołkowski towarzyszyli w zwiedzaniu jednej z najbardziej znanych mleczarni w Europie środkowo-wschodniej.

Zakład znajduje się w regionie "Zielonych Płuc Polski", czystym ekologicznie obszarze o typowo rolniczym charakterze. Prawdziwym przełomem w historii Spółdzielni, który zapoczątkował jej transformację z lokalnego zakładu do lidera rynku, było wprowadzenie w 1992r., nieznanego wówczas na polskim rynku Serka Wiejskiego typu Cottage Cheese. Produkt ten, zaadaptowany z rynku amerykańskiego i przekształcony w oparciu o własną technologię, już od początku swego istnienia był zdobywcą niezliczonych nagród, medali i certyfikatów dla najlepszego wyrobu mleczarskiego. Piątnica niezmiennie utrzymuje swoją wiodącą pozycję na krajowym rynku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy jest obecnie największym na świecie producentem ziarnistego serka.

Od lewej: Damian Jamiołkowski, Kierownik Produkcji Piątnica Ostrołęka, Iwona Grochocka, z-ca Powiatowego Lekarz Weterynarii w Ostrołęce.

Sukces rynkowy Serka Wiejskiego zdecydowanie ułatwił budowanie zaufania do nowych rozwiązań i produktów z portfolio firmy. Piątnica jako pierwsza wprowadziła standaryzację oznakowań kolorystycznych poszczególnych rodzajów śmietan i opisów ich zastosowania. W marcu 2011 r. OSM Piątnica połączyła się ze Spółdzielnią Mleczarską „Ostrołęka”, która obecnie nosi nazwę – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład Produkcyjny w Ostrołęce.

Produkty OSM Piątnica oprócz estetycznych opakowań i innowacyjnych rozwiązań technologicznych wyróżniają się przede wszystkim naturalnym składem. To dzięki temu Piątnica cieszy się uznaniem konsumentów, wytycza nowe standardy i kierunki rozwoju branży mleczarskiej. Wszystko to sprawiło, że jest postrzegana z jednej strony jako marka innowacyjna, a z drugiej – jako przyjazna i będąca w zgodzie w z tradycyjnymi wartościami. Jest jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm mleczarskich w Polsce. Na każdym etapie produkcji mleko jest dokładnie kontrolowane pod względem zachowania rygorystycznych norm i standardów bezpieczeństwa. Weryfikując jakość skupowanego mleka pod względem zawartości w nim bakterii, Piątnica stosuje system norm dwukrotnie ostrzejszych niż wymagania unijne. Także używane przez nią testy wykrywania pozostałości antybiotyków i substancji hamujących są 10-krotnie czulsze niż przewidują to przepisy. Za wysokiej jakości surowiec Piątnica płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce.

JBB
Kolejnym etapem na mapie podróży powiatu ostrołęckiego był Zakład Rozbioru Mięsa JBB Sp. z o.o. w Dylewie oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych. Właściciel pan Józef Bałdyga może być dumny ze swoich zakładów. Zakłady te są najnowocześniejszymi zakładami tego typu w Europie. Właściciel stawia na najlepsze technologie, bardzo wysoki stopień zautomatyzowania w procesach produkcyjnych oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, technologia pełnego odzysku mediów (ciepła), gwarantują wprowadzenie na rynek produktów najlepszej jakości, przygotowanych w miejscu, w którym panuje najwyższy reżim sanitarny. JBB Bałdyga znane jest z tego, że inwestuje nie tylko w park maszynowy, ale także w pracowników, szkoląc ich i dbając o bezpieczeństwo pracy. W 2016 roku uruchomiono w Dylewie innowacyjny zakład rozbioru mięsa wieprzowego, w którym pracuje ponad 100 osób. Wykorzystane w nim zaawansowane technologie pozwalają jeszcze lepiej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

Od lewej : Józef Bałdyga, Tadeusz Wojciechowski, Józef Białowąs w siedzibie JBB.

ZPM „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych jest firmą, której działalność zmierza do wyprodukowania i dostarczania wędlin i wyrobów wędliniarskich o gwarantowanej jakości i bezpieczeństwie, spełniających oczekiwania klientów oraz wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Osiągnięcie tego celu jest realizowane poprzez: dokładne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta, wprowadzenie, utrzymanie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie udokumentowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zakładu ponoszą odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produktu, ponieważ zdrowie i życie ludzkie stanowią dla firmy wartości nadrzędne.

Zakład JBB w Dylewie.

PEKPOL
Ostatnim punktem naszej podróży po Kurpiach była wizyta w Zakładach Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce – zakładzie z 40 letnią tradycją, z której ostatnie 25 lat szczególnie godnie zapisało się w osiągnięciach przemysłu mięsnego. Wraz z transformacją gospodarczą i ustrojową, zakład pod kierownictwem Prezesa Zarządu pana Tomasza Łączyńskiego został znacznie zmodernizowany, a cały proces produkcyjny zautomatyzowany. Aby konkurować z firmami działającymi w Europie, wprowadzono nowe technologie i dostosowano je do wymagań Unii Europejskiej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest dziś kluczowym elementem strategii firmy. Stworzenie wydajnego parku maszynowego pozwoliło zaprojektować i wdrożyć zupełnie nowy cykl produkcyjny. Aktualnie, Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A., dysponują rozwiniętym parkiem maszynowym, w skład, którego wchodzą m.in. potokowa linia do rozbioru mięsa czerwonego, linia do plasterkowania wędlin, linia do pakowania produktów w kartony.

Oferta produktowa dostosowana jest do zmieniającego się rynku i potrzeb konsumenta. Produkty pakowane są w formy dogodne dla klienta: map, vac, opakowania cateringowe, karton. Zadowolenie klienta, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów mięsnych oraz dbałość o środowisko naturalne są stawiane przez Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. zawsze na najwyższym poziomie.

ZM Pekpol, od lewej: Piotr Szczęsny, Członek Rady Nadzorczej, Józef Białowąs, Natalia Żebrowska, Dyrektor ds. Jakości, Tadeusz Wojciechowski, Tomasz Łączyński, Prezes Zarządu.

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, uznawane na całym świecie. Potwierdzając tym samym, że funkcjonujące w zakładzie procesy są zaprojektowane w sposób pozwalający spełnić nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale również wymagania prawne i etyczne w odniesieniu do warunków pracy.

Z myślą o klientach w roku 2016 firma podęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej oraz dołączyła do grona producentów wędliniarskich z ofertą bezpiecznych bezglutenowych produktów. Międzynarodowym symbolem Przekreślonego Kłosa zostało oznaczonych kilkanaście produktów. Jako duży producent żywności czują się odpowiedzialni za zdrową i bezpieczną żywność, dlatego też starają się wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom, tak aby konsumenci kupowali wyroby z pełną świadomością dobrego wyboru.

Owocna wizyta
Moja wizyta na Kurpiach była poznawcza i owocna. Zapoznałem się z trudem i odpowiedzialnością pracy Inspekcji Weterynaryjnej w terenie i zobaczyłem niezwykłe dokonania zakładów spożywczych tego regionu. Przedsiębiorczość, inspiracja i odwaga właścicieli tych firm, potrafiła uruchomić potencjał działań i innowacyjnych rozwiązań wdrażany przez inżynierów i technologów oraz specjalistów od systemów jakości. Interesujące dokonania w zakresie technologii, bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności, w nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce zakładach są rzeczywiście nie tylko wizytówką regionu ale całej Polski, ale są unikalne w skali Europy. Mamy się czym chwalić przed całym światem.

Tadeusz Wojciechowski
Redaktor naczelny
„Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin