Wtorek, 24 Listopada 2020 roku.

Konferencja Międzynarodowego Związku Oceny
Nasion – ISTA

W dniach 16-22 czerwca w Denver w USA odbyła się coroczna konferencja Międzynarodowego Związku Oceny Nasion – ISTA.

Związek  ten został założony w 1924 przez 26 krajów, w tym Polskę, w celu opracowywania i publikowania międzynarodowo uznanych metodyk pobierania prób i oceny laboratoryjnej nasion.  Obecnie członkowie ISTA reprezentują 78 krajów ze wszystkich kontynentów. W 1996  roku, ISTA wprowadziła standard akredytacji laboratoriów zajmujących się oceną nasion zgodny w założeniach ze standardem akredytacji ISO 17025. Aktualnie ISTA skupia 222 laboratoria członkowskie, z których  137 posiada akredytację ISTA. Akredytacja ta stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji laboratoriów dokonujących oceny nasion i pozwala na wydawanie Międzynarodowych Świadectw  Oceny Partii Nasion ISTA – tzw. świadectw „orange” uznawanych w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym. W Polsce akredytację ISTA posiadają urzędowe  Laboratoria Oceny Nasion Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie i Poznaniu.

W tym roku konferencja ISTA miała wyjątkowy charakter, ze względu na jednoczesny udział dwóch innych organizacji – AOSA i SCST, z których pierwsza zrzesza urzędowe i uniwersyteckie laboratoria oceny nasion
z USA i Kanady i jest autorem oficjalnych metodyk  badania cech jakościowych nasion obowiązujące na terenie tych państw, natomiast druga zrzesza, kształci i certyfikuje analityków nasiennych komercyjnych laboratoriów na terenie Stanów Zjednoczonych. W konferencji uczestniczyło ponad 260  przedstawicieli  z 40 krajów. Celem trójstronnego spotkania było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, poglądów, nawiązywania współpracy oraz  przede wszystkim harmonizacji metodyk wydawanych przez ISTA i AOSA. Patronem i sponsorem konferencji był Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Polskę na konferencji reprezentowały – Pani Magdalena Czarny (trzecia od lewej strony) – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Irena Gera (druga od lewej strony) – członek stały ISTA, Kierownik akredytowanego przez  ISTA Laboratorium Oceny Nasion WIORIN w  Poznaniu,  a także od 2016 r. audytor techniczny ISTA.

W trakcie konferencji odbyły się posiedzenia wspólne trzech organizacji, których celem było zapoznanie uczestników konferencji z celem  i obszarem działania poszczególnych organizacji,  spotkania poszczególnych komitetów ISTA. Najważniejszym punktem konferencji było Posiedzenie  Zwyczajne  ISTA  w trakcie, którego przyjęte zostały zmiany w Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion, które  będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. M. in. zdecydowano o stworzeniu nowej kategorii członków ISTA jak również nowego zakresu akredytacji ISTA obejmującego wyłącznie pobieranie prób. W świetle nowych zasad, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorstwo akredytacji ISTA jedynie w zakresie pobierania prób nasion, co dokumentowane będzie w formie certyfikatu poświadczającego, że próba pobrana została zgodnie z metodyką ISTA i może zostać przekazana do badania w laboratorium akredytowanym ISTA celem uzyskania świadectwa „orange”. Zmiana ta jest reakcją na potrzeby przedsiębiorców branży nasiennej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu utrzymania obowiązujących do tej pory standardów jakości.

Konferencję zakończyła wizyta techniczna w należącym do USDA Krajowym Centrum Ochrony Zasobów Genowych w Fort Collins, a także laboratorium firmy – Eurofins oraz w przedsiębiorstwie Appelwood Seed Company zajmującym się produkcją nasion roślin ozdobnych oraz  służących zachowaniu bioróżnorodności,
w tym mieszanek gatunków tych nasion.

Źródło: PIORiN

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close